Economia

La Conselleria de Turisme finançarà el pla estratègic de Benissa

La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Benissa ha signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Turisme per al finançament del Pla Estratègic de Turisme d’aquest municipi. Durant el desenvolupament de l’estudi, l’Ajuntament de Benissa comptarà amb l’assistència del Servei d’Estudis i Planificació, mitjançant la constitució d’una Comissió Tècnica amb representació d’ambdues parts.

Amb aquesta actuació, el municipi pretén activar econòmicament el sector turístic i comercial, així com la creació d’ocupació, mitjançant la redacció d’un document que puga convertir-se en una base documental metodològica per a gestionar l’activitat turística de forma efectiva, racional i adaptada a les noves pautes del mercat, en l’horitzó de l’any 2010.

Entre els objectius perseguits cal citar el reconeixement de l’activitat turística com a motor econòmic del municipi, el foment de la creació de places hoteleres i la regulació de l’oferta, la creació d’un sistema de gestió turística, la desestacionalització i diversificació, la creació d’oferta complementària, la millora de la qualitat de vida dels residents, el creixement sostenible, el foment de la qualitat tant en la gestió com en l’aspecte mediambiental, la captació de nous segments de demanda i la integració entre la població turística i resident.

El cost de l’estudi serà de 30.000 € i l’Agència Valenciana de Turisme ha establert una línia de finançament nominatiu a favor de l’Ajuntament de Benissa per import de 6.500 €.

Fa aproximadament un any, la Regidoria de Turisme va començar a treballar en la redacció d’un Pla Estratègic de Turisme. Al 2004 es va presentar l’estudi d’organització i diagnosi turística de Benissa. En aquest any 2005 s’està treballant, des del mes de gener, en la redacció d’aquest pla. Els treballs realitzats fins ara han estat:

– La creació de l’Associació Turística-Empresarial (ATEBE).
– Visites a empreses turístiques per a analitzar la situació del sector.
– Constitució de taules sectorials de treball amb representants de tots els agents socials del municipi per fi de debatre diferents temes relacionats amb el desenvolupament del municipi.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?