Economia

Benissa salva les ajudes socials de la retallada als pressupostos de 2013

Juan Bautista Roselló, batle de Benissa, en una imatge d'arxiu
Juan Bautista Roselló, batle de Benissa, en una imatge d’arxiu

L’ajuntament eleva aquesta nit a ple, en sessió extraordinària, l’aprovació inicial dels pressupostos municipals de 2013. Un document que calcula disposar d’uns ingressos que rondaran els 15’4 milions d’euros, mentre que les despeses previstes estan sobre els 14’5 milions d’euros. Unes xifres molt més baixes que els anys anteriors, i que suposen una reducció del 18% respecte als comptes prorrogats del present exercici.

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, acompanyat per la regidora d’Hisenda i el responsable de Personal, Francis Capó i Jorge Ivars, respectivament, van avançar ahir que el document que es presentarà davant la corporació pretén afrontar l’actual situació econòmica, que implica una important reducció dels ingressos. Uns comptes que el batle va qualificar d’equilibrats i realistes.

El batle va comentar que l’objectiu d’evitar el dèficit ha condicionat la redacció d’aquests pressupostos, en els quals s’ha hagut de retallar en pràcticament tots els capítols.

La reducció més important l’ha experimentat el capítol de despeses corrents i serveis. Que com va agregar, Capó, es veurà reduït en un 30%.

També són víctimes de les tisores, el capítol de Personal, amb una reducció del 13%, les inversions en un 50%, i les transferències corrents, que inclou les subvencions que es lliuren a les diferents associacions locals, que minven un 8%. Només se salva d’aquesta retallada l’ajuda social.

Roselló va assenyalar que és una cosa raonable i necessària recolzar a aquells col·lectius més vulnerables en aquests temps difícils, per tant l’ajuntament continuarà atorgant les beques als estudiants, es donarà continuïtat al programa de garantia social, es recolzarà les ONG com Càrites, i es reserva una partida per a ingressar en la residència Sant Joaquim i Santa Anna aquells majors en situació de desemparament.

Fons de contingència

Els pressupostos del 2013 inclouen com a novetat un fons de contingència, amb un import de 50.000 euros, una quantitat que l’executiu reserva per a sufragar qualsevol imprevist que puga produir-se al llarg del pròxim exercici.

Malgrat l’austeritat que presenten aquests pressupostos, el batle va comentar, que les inversions, si bé es veuen greument reduïdes, no obliden algunes actuacions que s’han considerat més importants i que s’executaran al llarg del pròxim exercici.

Entre els projectes que s’inclouen en els comptes municipals de 2013 es troben les obres de rehabilitació i recuperació de les dues cases del carrer Puríssima; l’ampliació del carrer Cantó del Batle, una dotació econòmica per a aigües potables i les inversions necessàries per a la modernització electrònica de l’administració local.

Inversions

L’aportació de l’ajuntament al capítol d’inversions ascendeix a 680.000 euros, quantitat a la qual cal sumar l’aportació de la Diputació Provincial, que deixa un total de 980.000 euros per a finançar els projectes que veuran la llum en el pròxim exercici.

D’altra banda, el batle també ha fet referència al deute actual de l’Ajuntament de Benissa, que es xifra en 1’6 milions d’euros. Una quantitat que encara inclou el pagament pendent de les obres del nou IES Josep Iborra, projecte del qual és responsable la Generalitat, per la qual cosa el deute real de l’ajuntament, va dir Roselló, només rondaria els 400.000 euros.

El batle va concloure que s’han redactat uns comptes que busquen convertir l’ajuntament en una administració solvent, que són fruit d’un treball responsable i ajustat a la realitat econòmica que existeix en l’actualitat.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?