Economia

Benissa només pagarà 35.000 euros d’interessos als bancs el 2013

L’Ajuntament de Benissa és dels menys endeutats del País Valencià. La seua ràtio de deute és de l’11, 58% i, per tant, queda molt lluny del límit legal del 75%. Aquest ajuntament no haurà d’acollir-se al pla de pagament a proveïdors. L’avantatge és que les despeses financeres, que per a altres ajuntaments són una gran càrrega, a Benissa no condicionen el pressupost. El 2012, es van pagar 62.992 euros en interessos. L’any que ve aquesta xifra baixa fins els 35.000 euros. “El nostre endeutament és pràcticament insignificant. Aquest ajuntament està al dia amb els proveïdors i pot afrontar amb solvència la difícil situació econòmica que vivim”, va destacar ahir el batle de la població, Juan Bautista Roselló.

El batle va desglossar, juntament amb el regidor de Personal, Jorge Ivars, i la regidora d’Hisenda, Francis Capó, el pressupost de 2013, que el govern local (PP i PSD) aprovarà en el ple d’aquesta nit. Els ingressos se situen en 15,4 milions, mentre que les despeses pugen a 14,5. S’ha de generar un superàvit de 872.600 euros per a abonar la meitat del romanent negatiu de tresoreria que s’arrossega des de fa anys. Benissa no té deute, però si un dèficit estructural provocat per desfasaments entre ingressos i despeses. “En dos anys el romanent negatiu ha de quedar a zero”, va avançar el batle.

El pressupost baixa en un 18% respecte el de 2011, que ha sigut prorrogat durant l’any actual. En personal, la retallada és del 13%. La partida es redueix en uns 900.000 euros, perquè en 2013 ja no caldrà pagar els salaris de l’escola taller, s’han suprimit 5 dels deu càrrecs de confiança i les retribucions de polítics i assessors s’han baixat un 7%. Això és una part. La retallada més polèmica és la que afecta els treballadors municipals. S’ha eliminat la productivitat fins que es “regularitze” i s’incloga el plus en el complement específic. “Fins ara s’abonava com un concepte fix i periòdic i sempre teníem objeccions d’intervenció”, va dir Roselló. Els treballadors faran una protesta en el ple de hui.

Les inversions es deixen a la meitat. Aquesta partida serà de 688.000 euros, però pujarà fins quasi el milió d’euros amb les aportacions compromeses per la Diputació d’Alacant. Està previst acabar la rehabilitació de les cases històriques del carrer Puríssima, millorar la zona costanera, ampliar el carrer Cantó del Batle i invertir en millores de la xarxa d’aigua. També es destinen 70.000 euros a modernitzar l’administració.

El batle va destacar també que el seu ajuntament no ha pujat taxes ni impostos. A més, al llarg de 2013 no es demanarà cap préstec. “Hem fet un esforç màxim a racionalitzar els nostres recursos”, va concloure Roselló.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?