Economia

El deute viu de l’Ajuntament de Benissa ascendeix a 2.044.000 euros

L’Ajuntament de Benissa té un deute viu que ascendeix a 2.044.000 euros. Aquesta dada, que es pot consultar a la web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, correspon al tancament de l’exercici de 2011. El deute viu és el deute d’una administració amb les entitats financeres, tenint en compte per al seu càlcul els crèdits financers, valors de renta fixa i prèstecs o crèdits transferits a tercers.  Només inclou el deute financer, i no el comercial, per la qual cosa el deute total pot ser superior.

En el cas de Benissa aquest import s’ha reduït en els últims quatre exercicis: El 2008 era de 3.185.000 euros, el 2009 de 2.768.000 euros, i el 2010 de 2.402.000 euros. Amb les dades de 2011, i repartint el deute entre cada benisser, el deute seria de 151 euros per persona.

Les dades de Benissa són millors que la mitjana estatal, amb un deute de 596,72€ per persona, però no arriben al nivell d’alguns xicotets pobles de la comarca que tenen un deute viu inexistent com Senija, Lliber i Benigembla, entre d’altres. Els municipis més endeutats de la comarca són Xàbia, amb un deute viu de més de 38 milions d’euros, Dénia amb 29 milions d’euros i Calp amb més de 25 milions d’euros.

 


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?