Economia

Benissa perdona 200.000 euros a una empresa a pesar de tindre un deute de 5 milions

L’Ajuntament de Benissa deixarà d’ingressar prop de 200.000 euros, segons fonts municipals, per no haver-se adherit a l’acord signat entre alguns propietaris de la zona que s’ampliarà al polígon (sectors El Polvorí i Canor) i l’empresa que executarà les obres. Un conveni pel qual la mercantil Iniciativas Costa Blanca SL pagarà un euro per metre quadrat als titulars a canvi que ells donen suport a la seua alternativa tècnica, fet que ja ha tingut lloc.

El consistori va renunciar al pacte a pesar de ser el major propietari amb un 50% aproximadament dels 405.727 metres quadrats. Un posicionament que el batle ja va argumentar en termes que “l’administració ha de regir-se per una altra normativa diferent de la dels propietaris”.

Una condonació de 200.000 euros que té lloc en un any en el qual la situació del consistori econòmica és tan complicada que fins i tot no s’han pogut aprovar els pressupostos municipals. El PP va justificar la inexistència de comptes generals de 2005 pel fet que s’havia de pagar l’IES, diners que després serà retornat per la Generalitat. A dia d’avui, només del nou institut Josep Iborra a l’Ajuntament de Benissa li falten per pagar 4.956.812 euros.

En aquest sentit, els socialistes van criticar ahir mitjançant un comunicat que “res impedeix que l’Ajuntament de Benissa obtinga el mateix tracte de favor que els propietaris del sector El Polvorí i per tant el batle ha d’exigir-li a l’empresa Iniciativas Costa Blanca SL, el pagament d’un euro per metre quadrat per al consistori” afegint a més que “el nomenament de l’empresa com a urbanitzadora de l’ampliació del polígon industrial és encara provisional per constar deficiències en la documentació tècnica aportada per l’ajuntament”.

Per al PSOE és “inacceptable” que l’Ajuntament de Benissa no participe del benefici d’un euro per metres quadrat ofert per l’empresa als propietaris “ja que el consistori és titular de la majoria de metres quadrats de terreny en el sector El Polvorí”. Pel que fa a això, des de files socialistes van afirmar que «”el PSOE sap i li consta que aquest acord entre l’empresa i els propietaris de data 7 d’abril de 2005 era conegut pel batle” i agreguen que els propis titulars “ho reconeixen” en el comunicat enviat el 22 de setembre. Raons per les quals el PSOE assevera que “si el batle, Juan Bautista Roselló, i el Partit Popular no obtenen aquest benefici d’un euro per metre quadrat de l’empresa Iniciativas Costa Blanca SL, una vegada més perjudicaran els ciutadans de Benissa”.

Beneficis

Finalment, els socialistes van apuntar que “de cap manera la denúncia del PSOE afecta els interessos particulars dels propietaris sinó que aposta pels beneficis o les millores que els titulars obtinguen de l’empresa urbanitzadora”; uns rèdits que “han de ser objecte de felicitació però que d’ells també ha de participar l’Ajuntament de Benissa en ser el propietari majoritari del sector El Polvorí ja que el consistori representa tots els ciutadans”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?