Economia

Benissa presenta el pressupost per a l’any que ve

El batle Juan Bautista Roselló,   i la regidora d'Hisenda, Francisca Capó, Presenten els pressuposts de 2011 a Benissa.
Presentació del pressupost

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, acompanyat de la regidora d’Hisenda, Francisca Capó, ha avançat aquest matí el contingut dels pressupostos del 2011, que van ser dictaminats dilluns passat en la Comissió d’Hisenda i que passaran pel ple extraordinari que se celebrarà aquesta nit dimecres 1 de desembre per a la seua aprovació. Roselló ha reiterat que malgrat la crisi, l’Ajuntament de Benissa es troba en un situació econòmica immillorable gràcies a les gestions realitzades en els últims exercicis, duent a terme una contenció de la despesa important i a més permetent fins i tot la baixada de diferents contribucions.

Segons han explicat, l’import total per 2011 és de 17.756.212 euros, mentre que el pressupost de l’any passat va ser de 17.928.601 euros, la qual cosa representa una baixada d’un 1% en l’apartat de despeses. Aquesta baixada obeeix a la reducció en la majoria dels capítols, sobretot en despeses financeres, en personal i despeses corrents.

Les inversions d’aquest exercici arribaran a una xifra total d’1.533.000 euros. Aquest és l’únic capítol del pressupost que augmenta, a més de forma considerable en relació a l’exercici anterior. Per a l’any que ve les obres públiques finançades per l’Estat, la Generalitat i la Diputació Provincial van a seguir tenint un pes molt important. De fet, la major part de les partides previstes seran destinades a cofinançar les diferents inversions previstes amb participació de les administracions referides. Destaquen obres com l’ampliació del Palau Sant Pere, la previsible construcció d’una nova casa quarter de la Guàrdia Civil, la xifra consignada per a les actuacions en millora de vials i camins rurals, especialment a la zona costanera amb l’actuació destinada a completar l’adequada senyalització dels carrers amb una inversió de 203.000 euros. A més, és especialment important la partida prevista en la línia de millora de la xarxa viària de la zona costanera, amb un import de 250.000 euros per a l’aportació a l’obra de millora del carrer Albercoquer, amb una inversió total de 432.920 euros, dels quals la Diputació aporta dins del Pla d’Obres i Serveis la quantitat de 172.500 euros.

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, ha incidit que aquests pressupostos són ajustats i realistes i ha assenyalat que el ràtio d’endeutament no supera pràcticament el 5% dels recursos ordinaris, una xifra molt baixa si es té en compte que el límit està en un 125%. A més, ha afegit que el deute real de l’Ajuntament ronda el milió d’euros, una xifra gens important en un pressupost de gairebé 18 milions.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?