Economia

AFIC-CREAMA informa sobre les ajudes per a fomentar l’activitat empresarial de les dones

La Conselleria de Benestar Social ha publicat l’ordre que regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l’activitat empresarial de les dones del País Valencià en el marc de les polítiques d’igualtat d’oportunitats del Consell. Aquesta línia de finançament està destinada a dones que s’hagen constituït com a treballadores autònomes o que hagen creat una societat, qualsevol que siga la forma jurídica que adopten, amb l’objecte de fomentar la inserció laboral i l’activitat empresarial i ajudar-les a superar els obstacles inicials de la seua activitat.

La quantia de cada subvenció serà d’un màxim de 3.000 euros per beneficiària, entenent per tal tant la dona treballadora autònoma com la societat constituïda per dones. Les despeses susceptibles de subvenció seran les que s’hagen efectuat per la sol·licitant des de l’1 de gener fins el 15 d’octubre de 2010. Les despeses han de correspondre als derivats de la constitució i posada en marxa de l’empresa (taxes, despeses notarials, registrals, gestoria, etc.), lloguer i traspàs de locals, cànon de franquícia, quotes de colegiació, cost de la Seguretat Social, publicitat (rètols, targetes de visita, pàgina web…) i programari.

El termini per a la presentació de sol·licituds està obert fins el 15 de setembre de 2010. Les persones interessades poden trobar tota la informació en l’Agència de Desenvolupament Local de Benissa, situada al carrer Escoto, 72 (Telf. 965732100 – jribes@creama.org)


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?