Economia

AFIC-CREAMA Benissa assessora les empreses i comerços sobre les ajudes per a la promoció de l’ús del Valencià

La Conselleria d’Educació ha publicat l’ordre que regula les ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries per a la realització d’activitats de promoció de l’ús social del Valencià. L’Agència de Desenvolupament Local de Benissa AFIC-CREAMA informa sobre aquesta línia de subvenció que abasta la retolació de l’interior i exterior de les dependències (tendals, lluminosos, etc.,) i els vehicles de les empreses. També inclou la denominació dels productes i l’etiquetatge (borses, paper per a embalar, caixes, etiquetes, etc.) i l’ús del Valencià en la documentació administrativa, tècnica, informàtica i en l’edició de guies, catàlegs i a les pàgines web.

L’ordre especifica que els beneficiaris d’aquestes ajudes són les entitats de caràcter privat, tant físiques com a jurídiques, empreses, comerços i indústries radicades al País Valencià que estiguen legalment constituïdes. Les subvencions arriben fins al 50% de la inversió i un màxim de 1.000 euros en cada apartat (retolació, denominació de productes i documentació). El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el 3 d’abril de 2010.

A l’ADL de Benissa, es pot trobar tota la informació sobre la documentació a adjuntar, impresos, tramitació, etc.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?