Economia

S’obri el termini per demanar les ajudes de promoció del Valencià en empreses i comerços

La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Benissa, per mitjà de l’OPUV ha informat que ja s’ha obert el termini per demanar les ajudes econòmiques per a la promoció del Valencià en empreses, comerços i indústries.

Estes subvencions les ofereix la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana juntament amb el Consell de Càmeres Valencianes de Comerç, Indústria i Navegació.

Són objecte de subvenció les següents activitats:

– Retolació, exclusivament en Valencià, de l’interior i l’exterior de les dependències i els vehicles de l’empresa.

– Denominació dels productes i/o del seu etiquetatge en Valencià (bosses, paper per als paquets, caixes, etc.)

– Ús exclusivament del Valencià en la documentació administrativa, tècnica, informàtica i en l’edició de guies i catàlegs de l’empresa així com en pàgines web.

– Queden exclosos els materials promocionals, com poden ser, clauers, bolígrafs, samarretes, gorres, calendaris, etc. La subvenció màxima, enguany, és de 1.000 euros. També es recorda que l’import màxim de les ajudes és del 50%.

Les sol.licituds, que han de formalitzar-se en els 30 dies hàbils posteriors a la publicació (publicades l’11-4-08) de l’ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), es poden recollir a l’OPUV de Benissa o a la delegació de la Càmera de Comerç de Dénia.

Enllaç de la convocatòria

Podeu contactar amb l’Oficina de Promoció del Valencià i rebre més informació sobre aquestes subvencions a:

Oficina de Promoció i ús del Valencià
c/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 2a.
Tel. 965731313
correu electrònic; envalencia@ayto-benissa.es


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?