Economia

L’Agència AFIC-CREAMA informa sobre les ajudes a empreses que contracten treballadors fixos

La Generalitat Valenciana ha publicat l’ordre que regeix la convocatòria d’ajudes per a la inserció laboral de joves i per a la creació d’ocupació estable. L’objectiu és fomentar la realització de contractes indefinits entre col·lectius com són els joves, les dones, els aturats de llarga durada i els majors de 45 anys. Els destinataris d’aquestes ajudes són les empreses, qualsevol que siga la forma jurídica, persones físiques i entitats privades sense ànim de lucre, amb àmbit i centres de treball  al País Valencià.

L’Agència de Desenvolupament Local AFIC-CREAMA a Benissa disposa de tota la informació sobre aquesta línia de creació d’ocupació estable. Les accions que abasta aquesta norma són els contractes indefinits inicials a jornada completa o parcial (amb un mínim de 20 hores) i la transformació de contractes en vigor i de qualsevol contracte temporal de jove menor de 30 anys o dona d’una durada mínima de 6 mesos. També entren en aquestes ajudes els contractes indefinits fixos o discontinus i els contractes de treball a domicili o domèstic (indefinits a jornada completa o parcial i transformació temporal de jornada completa o parcial).

Els col·lectius beneficiaris d’aquestes contractacions han d’estar inscrits a les llistes del SERVEF. Les ajudes van des dels 1.000 a 5.000 euros segons el tipus de contracte (a temps complet o parcial), persona (joves, dones, aturats de llarga durada o majors de 45 anys), si es tracta d’una transformació de contractes temporals a indefinits, etc. Les sol·licituds s’envien a la Direcció territorial d’Ocupació i els models oficials estan a la web www.servef.es.

Per a concretar altres aspectes com són els terminis, la resolució o els pagaments, els interessats han d’acudir a Creama-Benissa, situat al carrer Escoto, 72 Tel. 965732100 o per mail a jribes@creama.org


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?