General

Creama-AFIC informa sobre els horaris comercials

La Consellería d’Indústria, Comerç i Innovació, ha publicat l’Ordre per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en l’exercici 2010/2011. (DOCV 08/02/2010). En aquesta ordre es determina que durant el període que intervé entre l’1 de febrer de 2010 i el 31 de gener de 2011, els establiments comercials situats al País Valencià podran obrir al públic els diumenges i dies festius següents:

  • 4 d’abril de 2010. Diumenge de Rams.
  • 4 de juliol de 2010. Diumenge. Rebaixes d’estiu.
  • 10 d’octubre de 2010. Diumenge.
  • 5 de desembre de 2010. Diumenge. Nadal/Reis.
  • 12 de desembre de 2010. Diumenge. Nadal/Reis.
  • 19 de desembre de 2010. Diumenge. Nadal/Reis.
  • 2 de gener de 2011. Diumenge. Nadal/Reis.
  • 9 de gener de 2011. Diumenge. Rebaixes d’hivern.

L’horari corresponent a cada diumenge o festiu habilitat comercialment serà lliurement fixat pel titular de l’establiment comercial, sense que puga excedir de 12 hores d’obertura al públic. Els establiments comercials hauran d’informar adequadament al públic sobre la seua decisió de fer ús d’aquestes habilitacions comercials, i, si escau de les hores en les quals romandran oberts.

Cal tindre en compte que els establiments minoristes que no operen en cadenes de distribució, amb menys de 150 metres quadrats de sala de venda tenen total llibertat per determinar els dies i horaris d’obertura durant tot l’any, segons l’Art. 8.4 de la Llei 8/1997.

A més, el terme municipal de Benissa, té la consideració de municipi turístic a efectes comercials, per la qual cosa durant la temporada de Setmana Santa / Pasqua (Del Diumenge de Rams al dilluns següent al dilluns de Pasqua) i a l’estiu (entre l’1 de juliol i el 30 de setembre) existeix llibertat d’obertura per a tots els establiments comercials, inclosos els de més de 150 metres quadrats de sala de vendes.

Autoritzat per Resolució de 4 març 2008, de la Direcció general de Comerç i Consum.

Per a major informació poden dirigir-se a l’Agència AFIC-CREAMA situada al carrer Escoto, 72 o bé contactant al 965732100 i al correu jribes@creama.org


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?