Economia

AFIC-CREAMA informa sobre les ajudes per a fomentar l’activitat empresarial de les dones

La Conselleria de Benestar Social ha publicat l’ordre que regula les ajudes “Dona Empresa” dirigides a fomentar l’activitat empresarial de les dones del País Valencià. Les beneficiàries són dones treballadores autònomes o societats o comunitats de béns constituïdes per dones. La quantia màxima de subvenció és de 3.000 euros. Les despeses subvencionables, efectuades des de l’1 de gener de 2011 fins la data de presentació de la sol·licitud són: constitució i posada en marxa (taxes, despeses notarials i registrals, gestoria, informes i projectes tècnics, etc.); lloguer i traspàs del local destinat a l’activitat; cànon de franquícia; quotes de col·legi; despeses de la Seguretat Social; publicitat (rètols, targetes de visita, pàgines web…); i programari. Estan exclosos els impostos, assegurances, avals, fiances, hipoteques, préstecs, immobilitzat material, etc.

La sol·licitud ha de dirigir-se a la Direcció general de la Dona i per la Igualtat amb els models normalitzats. El termini de sol·licitud està obert fins el 18 de juny. En l’Agència de Desenvolupament Local de Benissa, es facilita tota la informació sobre requisits i obligacions, tramitació, criteris de concessió de les ajudes, terminis per resoldre i notificar, etc. Pot contactar a través del 965732100, via mail jribes@creama.org


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?