Economia

AFIC-CREAMA Benissa informa dels incentius per a la contractació d’aturats que han esgotat la prestació o el subsidi

La Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació ha convocat un pla extraordinari de foment de l’ocupació al País Valencià mitjançant l’establiment d’incentius a la contractació d’aturats, inscrits com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF, que hagen esgotat la prestació o el subsidi. Aquest programa està dins del marc de la concertació social materialitzada en el II Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació 2009-13 (PAVACE II) i les ajudes a la contractació estan cofinançades pel Fons Social Europeu.

Les persones interessades en aquest pla poden trobar tota la informació en l’Agència de Desenvolupament Local de Benissa, situada al Carrer Escoto, 72 (Telf. 965732100 – jribes@creama.org). Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les empreses i entitats privades sense ànim de lucre que subscriguen els contractes subvencionables per a la seua execució exclusiva en centres de treball radicats al País Valencià. La quantia de les ajudes és la següent: 5.000 euros per a les contractacions indefinides inicials a jornada completa i 1.000 euros per a les contractacions temporals d’almenys sis mesos de durada a jornada completa.

L’ordre especifica que si el treballador contractat té una discapacitat d’almenys el 33% o és una dona, els imports s’incrementen en 400 euros (contracte indefinit) i 200 euros (contracte temporal). En el cas de contractes fixos discontinus, els imports es redueixen al 25%. Els contractes a temps parcial podran ser objecte de subvenció sempre que tinguin una durada d’almenys 20 hores setmanals, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Les sol·licituds han de dirigir-se al SERVEF i el termini de presentació està obert fins al 30 de setembre de 2010.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?