Comunicat

Resposta del Casal Cultural-ACPV a les declaracions del batle sobre la casa quarter

El Casal Cultural de Benissa-ACPV vol manifestar el seu malestar davant les declaracions de l’alcalde de Benissa en l’últim ple municipal al respecte de la conservació de la casa quarter:

– Cap ciutadà pot entendre com no es paralitza cautelarment un expedient de demolició quan l’edifici en qüestió està en tràmit perquè resolguen la seua conservació. Hem de recordar-li a l’Ajuntament que el Casal va presentar per instància, en el seu moment, la sol·licitud perquè s’estudiara la protecció de la casa quarter, i que mentrestant no es resolguera demanàvem que es paralitzara cautelarment qualsevol expedient de demolició o de reforma. No és seriós ni ètic concedir una llicència de demolició quan l’edifici pot ser protegit per una administració superior. Això és una broma de mal gust i una gestió errònea.

– Cap ciutadà pot entendre com l’Ajuntament eleva a la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura la sol·licitud de protecció realitzada pel Casal Cultural de Benissa-ACPV sense que l’acompanyen d’un informe municipal on els tècnics d’Urbanisme valoren la seua idoneïtat i/o les característiques històriques de la Casa Quarter. On s’ha vist que els tècnics d’urbanisme no donen la seua opinió tècnica quan parlem de la conservació d’un edifici històric del segle XIX?, L’administració benissera no té res a dir?, Qui té les responsabilitats que aquest edifici no estiga inclòs, des d’un inici, en el Catàleg de Béns i Espais Protegits de Benissa?.

El Casal Cultural de Benissa-ACPV demana a l’equip de govern:

– Que paralitze cautelarment qualsevol expedient de demolició o reforma de la Casa Quarter fins que la Conselleria de Cultura resolga sobre la seua conservació i nivell de protecció. Hem de recordar-li a l’equip de govern que si ells no han volgut resoldre i ho han derivat a l’administració autonòmica competent, tenen el deure de paralitzar cautelarment l’expedient i seguir el procediment establert de forma seriosa fins que Conselleria ho resolga

– Que els tècnics municipals d’urbanisme elaboren un informe tècnic per derivar-lo a la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura.

– Que l’equip de govern siga rigorós en els seus procediments i que prenga decisions que són de la seua competència al respecte del patrimoni històric del nostre poble, tan malmés en els últims anys de la seua gestió política.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?