Comunicat

El Runar agraeix el suport de la gent front el Passeig Ecològic

Volem agraïr la col·laboració i felicitar a tota la gent que ha ajudat a la preservació del nostre litoral amb la seua preocupació i interes.

Comunicant-li la aprovació del Projecte Modificat consensuat entre nosaltres, Ajuntament i Costes, en el qual es recullen la majoria de les nostres revindicacions, aquestes modificacions han rebaixat els costos,i han suposat la supresió d’elements agressius d’obra dura, com el formigó i marbre en la pavimentació del passeig cànviant-se per saorra, graveta i travesses a les sendes del recorregut, el·liminació dels Miradors que invadien l’area de les microreserves (figura de protecció de flora protegida, rara i endèmica), el·liminació de les baixants de formigó d’aigues pluvials a la vessant de Pinets, el·liminació de les malles d’hidrosembra, retranquejament i retirada del passeig cap a l’interior a fi de deixar lliure l’habitat del Cap de Gat (Heliantheum Caput-felis) especie protegida de gran valor ambiental,un altre punt seria l’utilització d’especies autòctones en la jardineria del projecte.
Amb aquestes modificacions es respetaria l’habitat del Cap de Gat i altres especies autòctones, delimitant els trams, es respetaria el paissatge actual i la seua vegetació i s’adequaria la senda per a passetjar.

A pesar d’estar amb negociacions amb l’Ajuntament consensuant l’últim tram d’obres del Passeig Litoral a la Cala Pinets on es veuria afectada una colonia important del Cap de Gat,degut a la construcció d’un pont, i un traçat nou, ens atrevim a fer una valoració positiva del nou document del Projecte Modificat.

Desde el Col·lectiu el Runar felicitem a tota la gent que és la que ha fet possible que es produiren aquests cànvis, i l’encoratgem a seguir vigilants.

Moltes gràcies.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?