Comunicat

Comunicat del PSPV-PSOE sobre la moció contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets i l’abolició de la prostitució

El 23 de setembre es commemora el Dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets. Coincidint amb aquesta data, el PSPV-PSOE de Benissa va presentar per al seu debat en el ple ordinari de 29 de setembre una “Moció contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets”. Aquesta moció, en línia amb la presentada i aprovada en altres ajuntaments com Dénia, proposa l’adhesió de Benissa a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones, Xiquets i Xiquetes destinades a la Prostitució.

Entre altres acords, es sol·licita també reforçar els serveis municipals per a donar cobertura integral (legal, psicològica, sanitària i d’inserció sociolaboral, etc.) a les víctimes de tràfic i a dones en situació de prostitució; establir mesures de prevenció i sensibilització amb campanyes, que mostren a la població, que la prostitució és igual a violència de gènere; finalment, es proposa adoptar mesures pròpies i instar al Govern Central i a la Generalitat Valenciana a establir una normativa per a evitar la publicitat de serveis de prostitució, així com la no col·laboració en aquells mitjans, tant impresos com audiovisuals, digitals i xarxes socials que es lucren amb l’explotació sexual de les dones, oferint serveis sexuals o pornografia en anuncis o publicitat.

A l’exposició de motius s’insisteix en que els estudis i les experiències en altres països ens indiquen que allí on s’ha regularitzat la prostitució, ha augmentat la tracta. Sotmetre a la dona a la degradació de la prostitució no pot mai ser considerat un treball, s’està pagant per la sencera dominació del cos, pel seu ús i gaudi unilateral, alimentant així una visió del sexe masclista. Cal abolir i erradicar-la, defensar la dignitat de les dones i acabar amb les xarxes i les màfies que es lucren explotant-les.
Considerem que la prostitució i la tracta amb finalitats d’explotació sexual són un dels rostres més cruels de la feminització de la pobresa, així com una de les pitjors formes de violència contra les dones, el sofriment de les quals s’ha agreujat a causa de la pandèmia.

Aquesta moció presentada al plenari de Benissa serà tractada en comissió informativa per fer un estudi amb profunditat i permetre les aportacions dels altres grups polítics. En el Grup Municipal Socialista sempre estem oberts al debat i a millorar les nostres propostes. Confiem que després d’aquest estudi, l’Ajuntament de Benissa, sempre en primera línia en la lluita contra la violència de gènere, aprove en el proper plenari aquesta proposta.

Carol Ivars Arlandis, portaveu del Grup Municipal Socialista de Benissa


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?