Comunicat

Resposta del PSPV-PSOE al comunicat del PP sobre el macroprojecte

El ple de l’Ajuntament del passat dimarts va servir perquè tots els grups polítics de l’oposició mostraren el seu total i absolut rebuig al macroprojecte d’urbanització amb l’excusa del camp de golf presentat per una empresa. Tan sols el batle i amb ell, el Partit popular, es va manifestar a favor d’estudiar el projecte i va deixar entreveure la possibilitat de la seua aprovació si comptava amb el suport social encara que hagueren de fer-se modificacions del projecte.

La nota de premsa del passat divendres del Partit Popular suposava un canvi de postura respecte al suport d’aquest partit al macroprojecte de camp de golf. No obstant això l’anàlisi detinguda dels punts 1r i 2n d’aquesta nota de premsa i del seu resum final, permeten concloure que el batle i el Partit Popular, en realitat no han variat la seua postura manifestada en el ple del passat dimarts. Que el batle i la Presidenta del Partit Popular diguen que el macroprojecte conté un nombre excessiu d’habitatges i que per tant, no protegeixen aquest projecte i per aquesta raó, no es pressuposa que vaja a eixir endavant o que vaja a ser aprovat per l’Ajuntament, tanca la seua veritable intenció, que no és altra que negociar amb l’empresa promotora una modificació del projecte, una vegada calmades les aigües. I a aquesta modificació del projecte, li dóna suport el propi batle i el Partit Popular.

Per això, el PSPV-PSOE de Benissa, vol manifestar el seu profund rebuig a les manifestacions del batle de Benissa i de la Presidenta del Partit Popular, recollides en la seua nota de premsa. Tant el batle com el Partit Popular han d’expressar de forma clara i rotunda la seua posició en aquest tema de la macrourbanització amb l’excusa de la construcció d’un camp de golf, sense ambigüitats ni pors de cap tipus.

El PSPV-PSOE de Benissa vol manifestar de forma clara les tres raons que considera perquè aquest projecte, tal com s’ha presentat, o la seua modificació ,ha de ser rebutjat per l’Ajuntament de Benissa:

PRIMERA : El PSPV-PSOE de Benissa, reitera en aquest comunicat de premsa, que el macroprojecte és una ofensa al nostre poble i una infàmia per als ciutadans a què directament afecta.

Benissa compta amb un Pla General d’Ordenació Urbana de recent aprovació, que ha costat anys d’elaboració i ha estat aprovat de forma democràtica pels seus representants. El Pla General d’Ordenació Urbana planifica l’expansió urbana de Benissa per als propers anys tal com han volgut els nostres ciutadans. Aquest macroprojecte d’urbanització presentat en sòl no urbanitzable trenca de forma radical amb el nostre Pla General d’Ordenació Urbana i per tant atempta contra les nostres pròpies lleis locals. Si aquest projecte o una modificació d’aquest, és aprovat per l’Ajuntament, cap ciutadà de Benissa, en el futur, va a creure, confiar o complir amb cap norma urbanística local, pel simple motiu que si una empresa pot ignorar les nostres lleis, també ho pot fer un ciutadà de Benissa i amb més motiu. Si l’Ajuntament no rebutja totalment aquest macroprojecte de construcció d’habitatges, encara que es modifique per l’empresa el seu nombre, en el futur no estarà legitimat per a rebutjar un altre projecte presentat per una altra empresa o particular que atempte contra el nostre Pla General d’Ordenació Urbana i haurà d’aprovar-los perquè s’ha de tractar a tots per igual.

La qüestió és simple, o decidim viure en democràcia i acceptem les seues regles o les deroguem i cadascú que faça individualment el que crega oportú. En altres paraules, o acceptem el Pla General d’Ordenació Urbana que és l’expressió de la democràcia o el deroguem.

SEGONA: Però existeix una segona raó igual de contundent. El terme municipal de Benissa és dels més extensos del País Valencià i a més en la seua immensa extensió és propietat dels ciutadans de Benissa. El nostre terme municipal, ben administrat de cara al futur, ens garanteix a tots els benissers d’aquestes generacions i les esdevenidores, un alt nivell de vida.

Els turistes que trien el nostre terme municipal per a residir o viure, ja siga a la zona costanera o a les nostres partides rurals, són la majoria europeus amb un alt nivell de renda i no tenen res a veure amb els turistes que reben altres poblacions del País Valencià. El turisme que amb el temps ha triat Benissa, ha conformat el nostre model turístic i ha permès en gran mesura, preservar el nostre terme municipal a diferència d’altres poblacions confrontants on ja està començant a ser complicada l’existència vital.

Aquest macroprojecte urbanístic o la seua modificació, presentat amb l’excusa de construir un camp de golf trenca radicalment amb la nostra forma de ser. Per això hem ser clars.

A l’empresa que l’ha presentat, en realitat li importa molt poc o gens el camp de golf. El que veritablement pretén és disposar d’una immensa borsa de sòl rústic barat perquè l’Ajuntament la requalifique en sòl urbanitzable per a construir la seua pròpia macrourbanització. No ha presentat la construcció d’un camp de golf sense més. Ha presentat la construcció d’un veritable poble encobert amb l’excusa d’un camp de golf.

3a Al PSPV-PSOE de Benissa li consta que la majoria dels ciutadans de Benissa rebutgen aquest macroprojecte urbanístic pel que suposa d’increment de la població, perquè pot perillar el subministrament d’aigua potable per a tots i perquè tot just tenim forces de seguretat ciutadana, col·legis públics en condicions i centres de salut per a portar a terme una atenció sanitària correcta i perquè el benefici per als comerços és inexistent. Però amb tot l’anterior, el PSPV-PSOE de Benissa vol fer una important reflexió a tots els ciutadans.

Benissa compta amb una majoria d’empresaris i autònoms de la construcció i de serveis accessoris a ella. Solament als ciutadans de Benissa els correspon beneficiar-se de les plusvàlues que genera el nostre terme municipal gestionat mitjançant el nostre propi Pla General d’Ordenació Urbana. Són els nostres empresaris i autònoms qui ha de beneficiar-se d’aquesta riquesa perquè aquesta és la garantia que tornarà a reinvertir-se a Benissa i per tant en benefici de tots.

Per aquestes raons exigim al batle de Benissa i a la Presidenta del Partit Popular de Benissa:

PRIMER: Que de forma terminant, clara i immediata es pronuncie sobre aquest macroprojecte urbanístic o la seua modificació, presentat amb l’excusa de construir un camp de golf en sòl no urbanitzable, sense ambigüitats i les pors que conté la nota de premsa emesa divendres passat ja que els ciutadans de Benissa han de saber quines són les regles a què atenir-se i com és el seu futur. I que mai alterarà o modificarà el Pla General d’Ordenació Urbana sense l’acord unànim de tots els partits polítics de Benissa.

SEGON.- Que d’una vegada i atès que compta amb una majoria absoluta en l’Ajuntament, comence a governar després de dos anys de legislatura posat a dia d’avui, l’Ajuntament de Benissa és probablement l’únic a la província que no compta amb un pressupost aprovat per a l’any 2005. L’únic Ajuntament on la Policia Local és pràcticament inexistent. El que encara no ha sabut solucionar el problema d’aparcament de la nostra plaça en perjudici dels comerciants de Benissa. El que des que s’ha iniciat la legislatura ha comptat ja amb tres secretaris distints i actualment manca de secretari. El que no disposa de personal tècnic intermedi. El que paga lloguers per cases que no tenen cap finalitat i no és capaç d’atendre les deficiències dels nostres col·legis públics. El que va prometre en campanya electoral un hospital i ni tan sols ha pogut incrementar la plantilla de personal sanitari del nostre centre de salut en la proporció en què s’ha incrementat la població de Benissa. El que ha alterat la convivència ciutadana amb nefastes gestions com la posada a terme en l’assumpte de la Ronda Nord.

Benissa a 22 de maig del 2005

Vicent Cabrera
Secretari del PSPV-PSOE de Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?