Comunicat

Comunicat del CIBE sobre els matrimonis entre persones del mateix sexe

Els 3 regidors que formem el grup municipal CIBE-Bloc a l’ajuntament de Benissa, volem informar al poble de Benissa que davant la polèmica suscitada després de l’aprovació de la llei que reconeix la igualtat legal per a matrimonis entre persones del mateix sexe, de la qual nosaltres ens sentim partíceps ja que al ple ordinari del mes de febrer del 2004 vàrem presentar una moció demanant precísament això, el que va ser finalment rebutjat per tots els altres grups (PP, PSOE, i PSI).

Cal afegir que després de sentir les declaracions homòfobes fetes per molts dirigents del PP com d’alguns membres de l’església cridant a la desobediència civil per no oficiar bodes entre persones del mateix sexe, els 3 regidors del nostre grup ens presentem voluntaris per fer aquest tipus d’unions si els altres regidors del nostre poble tenen algun problema moral ja que no van secundar la nostra moció en el seu dia tot i que sabem que l’alcalde ja s’ha manifestat positivament al respecte.

Esta és la moció que el CIBE/Bloc va presentar al ple de febrer del 2.004:

MOCIÓ QUE PRESENTA CIUTADANS INDEPENDENTS DE BENISSA (CIBE-BLOC) AL PLENARI DEL DIA 3-2-2.004.

L’equiparació en drets i responsabilitats de tot ésser humà a més de ser una reivindicació justa des de concepcions laiques, religioses, jurídiques i dels drets humans, és un clam que, arreu de tota Europa, la societat i els governs estan desplegant. L’opció afectiu-sexual no és un impediment legal per a aquelles qüestions desenvolupades en les normes jurídiques, ara bé, els prejudicis seculars envers aquells i aquelles que, amb total normalitat, vitalment no tenen una opció afectiva heterosexual, minven de tota justicia humana l’ordenament jurídic, i retallen el dret al matrimoni de molts i moltes que s’estimen i volen tindre un plantejament de vida igual que la resta de persones, és a dir, crear una familia i estimar, conrear i educar uns/unes fills/filles.

La infança té el dret de ser estimada i educada en un àmbit d’amor i responsabilitat independentment de l’opció afectiva dels seus pares i mares. Negar i impedir el lliure desenvolupament de la persona és igual que negar i impedir el dret a la pròpia existència.

Els valors humans es compilen en un valor universal, acceptat i defensat en els Dret Humans: l’oportunitat de sentir-se persona i desenvolupar-se com a tal, independentment de qualsevol circunstància religiosa, ideològica, racial, nacional, cultural, d’opció afectivo-sexual, etc.

Des de fa uns anys existeix, a tota Europa, la demanda social de la normalització definitiva de l’homosexualitat. Esta reivindicació s’ha traduït en diverses expressions, entre altres l’aprovació de la Resolució 0028/A de febrer de 1994 del Parlament Europeu on es recomanava als diferents estats membres de la Unió Europea adoptar mesures escaients per a eliminar qualsevol discriminació envers gais i lesbianes. Una de les desigualtats més evidents és la que afecta el dret de les persones homosexuals al matrimoni i a l’adopció. Ja en març de 1999, el Consell General de l’Advocacia, considerava possible i convenient reconéixer el dret al matrimoni a les persones del mateix sexe en l’ordenament jurídic espanyol.

Per tot allò, i sense interferir en el procés de regulació de les parelles de fet o unions civils, que afecten a aquelles persones que conviuen de manera estable sense voler casar-se; el Grup Municipal Ciutadans Independents de Benissa planteja a la consideració del Plenari la següent proposta de

MOCIÓ

1r) El Plenari de l’Ajuntament de Benissa insta el Parlament i el Govern de l’Estat Espanyol a realitzar les modificacions legals oportunes per a reconéixer el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.

2n) El Plenari de l’Ajuntament de Benissa insta el Parlament i el Govern de l’Estat Espanyol a realitzar les modificacions legals oportunes per a reconéixer el dret d’adopció a gais i lesbianes.

3r) Igualment s’aprova enviar este acord a:

· El President del Govern.
· El President del Congrés dels Diputats.
· La Presidència del Senat.
· Els portaveus dels grups parlamentaris del Congrés i del Senat.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?