Comunicat

Comunicat del PSPV-PSOE sobre Benissa Golf SL i la junta de portaveus

Dijous passat va tenir lloc una reunió entre tots els portaveus dels grups polítics que formen el PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA i l’empresa Benissa Golf SL. En aquesta reunió, la JUNTA DE PORTAVEUS va demanar a l’empresa Benissa Golf SL que retirara el macroprojecte d’urbanització de la notaria de Benissa i així, d’aquesta forma se suspenguera la seua tramitació i es donara per cancel·lada la polèmica sorgida entorn d’aquesta macrourbanització. I aquest mandat el va acceptar l’empresa Benissa Golf SL en aquesta reunió.

No obstant això, l’empresa Benissa Golf SL, hores més tard de celebrar-se la reunió, remetia als mitjans de comunicació un comunicat de premsa en què “acordava detenir el tràmit notarial del projecte urbanístic per tal que transcorreguera el temps necessari per mantenir les pertinents reunions informatives que permeten analitzar i debatre l’esmentat projecte” de macrourbanització amb l’excusa de construir dos camps de golf.

Doncs bé,

El PSPV-PSOE de Benissa NO ACCEPTA de cap manera el contingut del comunicat de l’empresa Benissa Golf SL per les següents raons.

O bé l’empresa Benissa Golf SL NO HA ENTÈS el mandat que, com a expressió democràtica, li van transmetre tots els grups polítics de l’Ajuntament de Benissa dijous passat, o bé NO L’HA VOLGUT ENTENDRE.

El PSPV-PSOE de Benissa considera que si l’empresa Benissa Golf SL ha fet cas omís conscientment del mandat de la JUNTA DE PORTAVEUS de l’Ajuntament, el Poble de Benissa es troba davant un escenari polític absolutament diabòlic i PER AIXÒ :

1r EXIGEIX al batle de Benissa que transmeta a l’empresa Benissa Golf SL, que ha de complir el mandat de la JUNTA DE PORTAVEUS del passat dijous, compromís que aquesta empresa va acceptar i per tant, ha de retirar el macroprojecte de la notaria de Benissa i, oblidar-se d’aquest per sempre, sense cap condició.

2n El PSPV-PSOE de Benissa, NO ACCEPTARÀ MAI que la voluntat democràtica del poble de Benissa, manifestada a través dels seus representants polítics, siga burlada i substituïda per la voluntat de l’empresa Benissa Golf SL ja que vivim en democràcia i no en dictadura.

Benissa a 28 de maig del 2005

Vicent Cabrera
Secretari del PSPV-PSOE de Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?