Comunicat

Comunicat del partit Ciutadans de Benissa (CIBE)

Logo del CIBE
Logo del CIBE

Dimecres passat, dia 18 de març de 2015, el Partit Popular i el PSD van aprovar en solitari una modificació de crèdits amb l’únic objectiu de posar en marxa una sèrie de despeses i inversions per import d’1.180.000 € amb càrrec al romanent de tresoreria existent.

Des de CIBE desitgem manifestar públicament que no estem a favor d’aquesta forma d’actuar per part de l’executiu per diverses raons:

En primer lloc, perquè considerem que les inversions a realitzar, i sense entrar a valorar la idoneïtat o no de la mateixes, haurien d’haver estat consensuades o almenys consultades als partits de l’oposició. Com és habitual en aquest Ajuntament, primer es prenen les decisions i després simplement es presenten a l’oposició. Estem davant d’una política d’imposició i no de consens que sota aquestes premisses no pot comptar lògicament amb el suport de l’oposició.

En segon lloc, des de CIBE considerem totalment innecessària la realització d’un ple extraordinari per dur a terme aquesta modificació de crèdits a només dos setmanes del ple ordinari del mes d’abril. L’única explicació que trobem és la utilització merament electoralista d’aquestes inversions i la necessitat de posar-les en marxa o publicitar-les abans de les pròximes eleccions del mes de maig. No es pot pretendre emmascarar tres anys i mig d’inactivitat al municipi amb una frenètica carrera d’inversions i operacions estètiques a pocs mesos de les eleccions.

Finalment aquesta formació també va denunciar l’habitual absència de l’interventor en les Comissions Informatives i Plens d’aquest Ajuntament, amb el que en ocasions preguntes de caràcter tècnic no poden ser degudament aclarides en detriment de la transparència en matèria pressupostària i de finançament.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?