Comunicat

Comunicat del CIBE respecte al passeig Dolores Piera

La Glorieta amb els arbres en una imatge de Google Street View
La Glorieta en una imatge de Google Street View abans d’urbanitzar-se

Divendres passat es va inaugurar el Passeig Dolores Piera de Benissa després d’unes setmanes de desenfrenada carrera per tindre les obres acabades abans del començament de la nostra volguda Fira i Porrat de Sant Antoni.

L’escena de desenes de treballadors afanyant-se com a formigues a tindre les obres acabades a temps tenia un cert aire còmic, si no fóra perquè aquest espectacle podria haver-se evitat d’haver estat les obres finalitzades en el termini compromès per l’empresa.

Els últims dies fins i tot podien veure’s molts treballadors de l’empresa municipal Benissa Impuls duent a terme tasques que desconeixem si els corresponien a ells o eren directament competència de l’empresa constructora.

La veritat és que per a tots aquells benissers i benisseres que no ho sàpiguen, el termini que va oferir l’empresa adjudicatària de les obres, Construcciones Francés, va ser de només 27 dies. Aquest termini, que va poder ser determinant a l’hora d’adjudicar-li l’execució de les obres a aquesta empresa en detriment de les altres dos que van concórrer amb semblants ofertes econòmiques, ha resultat una alçada de camisa demostrant una falta de rigor i serietat absolutes.

Fa poc el nostre batle, desconeixem amb quines intencions, semblava voler justificar el retard en les obres emparant-se en una sèrie de modificacions en el projecte i en la falta d’estoc de certs materials. Sr. Roselló, que no ens mamem el dit… Ni jo, ni crec que cap benisser es creurà que les obres s’han retardat més de dos mesos respecte al termini previst per eixes raons.

El que sí és cert és que des de CIBE anem a sol·licitar còpia del contracte d’execució signat amb l’empresa adjudicatària amb la finalitat d’estudiar-lo i exigir a l’executiu, si escau, que depure responsabilitats i sol·licite les indemnitzacions que per retard pogueren correspondre.

Finalment, cal recordar que, encara que des del CIBE sempre ens hem mostrat favorables a l’execució d’aquest projecte, lamentem profundament que no s’haja pres en consideració l’opinió de la ciutadania a l’hora d’escometre un projecte d’aquesta importància per al municipi. Creiem que en un projecte d’aquesta envergadura i rellevància, no haguera estat massa demanar fer un concurs d’idees per a manejar diverses propostes i dissenys i que posteriorment s’hagueren sotmès a l’opinió del municipi; d’aquesta manera hagueren sigut els ciutadans els que hagueren manifestat amb el seu vot quin tipus d’espai públic volien.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?