Comunicat

Comunicat de premsa de la regidora Josefa del Valle Cabrera

Infobenissa ha pogut accedir al comunicat de premsa de la regidora Josefa del Valle Cabrera en què anunciava la seua dimissió. Us l’adjuntem traduït al Valencià:

Dijous passat dia 8 de juny de 2006 el batle de Benissa En Juan Bautista Roselló, en una decisió adoptada en SOLITARI, va decidir la remodelació de l’equip de govern de l’ajuntament i rellevà aquesta regidora de la Regidoria d’Urbanisme a la Regidoria de Cultura.

Els motius argumentats pel batle de Benissa en roda de premsa van ser, d’una banda l’entrada en vigor d’una nova legislació en matèria urbanística, el que justificaria, segons les seues pròpies paraules, la necessitat d’assumir ell personalment la regidoria d’urbanisme. D’altra banda la necessitat d’impulsar el patrimoni arquitectònic i cultural de Benissa, el que justificaria que la Regidoria de Cultura fora assumida per mi, donada la meua condició d’arquitecta.

No puc compartir cap d’aquestes dues raons. El regidor d’urbanisme no és l’intèrpret de la llei, aquesta tasca l’ocupen els tècnics de l’Ajuntament, ni és possible impulsar en aquest moment el patrimoni cultural de Benissa ja que la Regidoria de Cultura no disposa de consignació pressupostària en l’actualitat per aquest tema.

La meua entrada en política com a INDEPENDENT a la llista del Partit Popular va ser pel desig de contribuir a una millora de Benissa i des de l’inici de la legislatura així ho he fet dins l’àrea d’urbanisme, funció per a la qual els meus estudis m’eren d’utilitat.

Després de la reestructuració del sr. batle i les raons que hi va al·legar, la meua presència com a regidora del Partit Popular a l’ajuntament és INSOSTENIBLE.

Estic convençuda que l’acció política paga la pena per a qualsevol ciutadà, més enllà de tota crítica positiva o negativa. Però solament si s’exerceix amb dignitat, coherència i honradesa. Tots aquests valors els he tingut sempre presents durant el meu càrrec de regidora d’urbanisme.

NO ACCEPTE doncs el càrrec de regidora de cultura perquè no hi ha motius que justifiquen la dedicació en exclusiva per a aquest lloc en CULTURA i per tant un sou a càrrec dels ciutadans de Benissa.

NO trobe ja raons que justifiquen la meua continuïtat en el govern local del Partit Popular. Per això vaig a comunicar amb data d’avui al batle de Benissa el meu cessament com a regidora del Partit Popular i la meua renúncia a tot càrrec i sou en el govern de l’Ajuntament de Benissa i el meu pas al grup mixt fins al final d’aquesta legislatura.

En el començament d’aquesta legislatura i com a regidora d’urbanisme, em vaig fer càrrec de la gestió del desenvolupament últim de les obres ja en execució de l’accés del poble pel Pla de Carrals i Bonaire i l’avinguda d’Europa, així com de les obres del Passeig Litoral que incloïa la modificació d’alguns detalls finals de l’obra, així com la rehabilitació de l’anomenada Casa dels 100 vents on recentment he gestionat un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Territori i Habitatge.

Després de percebre que els nombrosos problemes de les obres d’urbanització que s’estaven realitzant eren principalment conseqüència d’errors en els projectes aprovats, vaig establir una coordinació de la secció de planejament i la d’obres en els successius projectes que s’han revisat amb posterioritat a la Unitat d’Execució Beniver-2.

Durant el procés de notificació i atenció al públic de la nova ponència de valors cadastrals en vaig fer un seguiment, vaig detectar alguns errors i vaig sol·licitar la seua subsanació a la Gerència del Cadastre d’Alacant. Ja s’han inclòs en la documentació cadastral totes les reparcel·lacions endarrerides i tan sols està pendent aportar la documentació a la Gerència del Cadastre relativa a diverses modificacions d’ofici ja comentades amb els tècnics.

Contra les queixes veïnals pel mal estat de la instal·lació, per la meua gestió s’han atorgat per part de Conselleria les dues subvencions que han fet possible la reforma del mercat d’abastament, la inauguració dels qual està programada a la fi del mes de juny.

Com que el director de la Seu Universitària va sol·licitar un alberg municipal, es va procedir a realitzar les obres de reforma i acondicionament d’una de les ales del convent franciscà per a la seua ubicació. Ja està en funcionament des de de el curs de l’estiu passat.

He gestionat la sol·licitud de paisatge protegit de la Serra de Bèrnia i el Ferrer amb el Departament de Planificació del territori de la Conselleria de Territori i Habitatge, intentant vincular els municipis confrontants de Xaló, Llíber, Alcanalí, Parcent, Callosa d’en Sarrià, Tàrbena, Bolulla i Calp, si bé de moment tan sols integren l’actual delimitació de paisatge protegit els municipis de Xaló i Benissa.

He realitzat juntament amb els tècnics del Departament d’Urbanisme i la Universitat d’Alacant un estudi de les futures xarxes d’aigües residuals necessàries a la zona de sòl urbà de la costa i vaig sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures l’execució del col·lector principal i de la depuradora. Ha estat designat l’equip redactor del projecte per la conselleria fa una setmana.

S’han definit gràficament els camins inventariats de tot el municipi de Benissa, si bé queda pendent la seua incorporació al cadastre actual de rústica i posteriorment l’estudi de la possibilitat de l’anul·lació en l’inventari d’aquells camins que han deixat de ser necessaris. Raó per la qual es va procedir en Junta de Govern a paralitzar tots els tràmits de modificació de traçat de camí sol·licitat.

He représ l’expedient d’obertura del cementeri nou, realitzant els últims tràmits necessaris en Sanitat i reorganitzant l’evacuació de les restes mortuòries del cementeri vell al nou. En l’actualitat ja estan tots els nínxols buits.

He supervisat la realització de l’ampliació del catàleg. S’han resolt els buits existents en el document actual d’aquelles àrees del territori que per falta de temps es van quedar pendents d’estudi durant l’execució del pla general. El document està pendent de l’aprovació plenària per a la seua publicació.

He realitzat el seguiment del procés de contractació així com del desenvolupament dels projectes de rehabilitació de les cases de la Puríssima (ja preparat per a la licitació de les obres), el nou edifici del CREAMA al polígon industrial i el de l’aparcament subterrani i tota la definició de la nova distribució de la Plaça Rei Jaume I i Passeig Dolors Piera.

He atés totes les incidències esdevingudes durant el procés de realització dels documents de plantejament i reparcel·lacions, així com durant l’execució de les obres d’urbanització, estant en contacte directe amb les empreses que els executen.

I sobretot he atés qualsevol gestió tenint en compte la meua dedicació exclusiva, sense realitzar cap distinció de tracte entre els ciutadans, sempre buscant ajudar, per descomptat, dins la legalitat.

Totes les queixes ateses han motivat la realització per part dels serveis tècnics del document de la modificació puntual núm. 6 aprovada per la Comissió d’Urbanisme i que es troba pendent de l’aprovació plenària per a la seua publicació.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?