Comunicat

Aclariment sobre la figura de “Paisatge Protegit”

Donat que s’observa a Benissa una falta d’informació sobre la declaració de “Paisatge Protegit” i una proliferació de rumors que no són certs sobre aquesta figura i moltes vegades promoguts per alguns sectors amb interessos urbanístics a Pinos volem deixar clar que:

La figura de paisatge protegit tan sols afecta qui vol urbanitzar i requalificar sòl agrícola, impedint-ho, i beneficia els propietaris actuals, protegint-los d’eixes amenaces i alhora permet els mateixos usos actuals, agrícoles, i les seues cases de camp.

De fet, segons un document a què hem tingut accés, es diu que:

LA FIGURA DE PAISATGE PROTEGIT, NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT EXISTENT. ON ÉS SÒL PROTEGIT I SÒL NO URBANITZABLE COMÚ; CLASSE-1, CLASSE-2, CLASSE-3 ACTUALMENT, ENCARA HO SERÀ DESPRÉS DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DECRET DE DECLARACIÓ DE PAISATGE PROTEGIT.

AIXÒ SIGNIFICA QUE ON ARA ES POT CONSTRUIR AMB 10.000 M2 ENCARA ES PODRÀ CONSTRUIR TRET QUE CANVIE LA LEGISLACIÓ PER A TOT EL PAÍS VALENCIÀ.

EN EL DECRET PUBLICAT ELS TÈCNICS DE LA CONSELLERIA VAN COMETRE L’ERROR DE POSAR EN EL TEXT PUBLICAT QUE TOT EL SÒL PASSARIA A SER PROTEGIT, QUAN EN REALITAT ES MANTENEN ELS TIPUS DE SÒL QUE FIGUREN EN EL PLA GENERAL DE BENISSA APROVAT RECENTMENT, PER TANT NO HI HA CAP REDUCCIÓ D’APROFITAMENTS.

AQUESTA FIGURA DE PAISATGE PROTEGIT NO IMPLICA QUE LA PROPIETAT DEL SÒL HAJA DE PASSAR A LES MANS DE CAP ENTITAT PÚBLICA, CONTINUARÀ SENT PROPIETAT PARTICULAR, PER TANT NO ES PRODUIRÀ CAP EXPROPIACIÓ FORÇOSA.

LA DECLARACIÓ DE PAISATGE PROTEGIT EN CANVI SI QUE COMPORTA UNA VALORACIÓ DE L’ENTORN FÍSIC DE TOTA L’ÀREA DE DELIMITACIÓ I IMPLICA UNA UNIÓ DE TOTS ELS PROPIETARIS PERQUÈ AQUEST ENTORN SEGUISCA TENINT LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES, EVITANT QUE QUALSEVOL ACTUACIÓ DESMESURADA PUGA AGREDIR-LA.

LES PARTIDES QUE ESTAN INCLOSES, SI BÉ NO TOTES EN LA SEUA TOTALITAT SÓN, LLEUS, CASAMIA, COLLAO, RACÓ DE CARABOU, BENIMALLUNT, RAFALET I PINOS, PEL QUE FA AL TERME MUNICIPAL DE BENISSA.

AIXÒ MATEIX PODRÀ SER EXPLICAT PELS TÈCNICS DE LA CONSELLERIA PRÒXIMAMENT, SI DES DE L’AJUNTAMENT S’ORGANITZA UNA REUNIÓ A AQUEST EFECTE.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?