Opinió

Sobrevolar el Polígon La Pedrera; per Vicent Cabrera

Polígon Industrial La Pedrera
Polígon Industrial La Pedrera

Un clima d’incertesa planeja sobre el polígon industrial la Pedrera de Benissa arran del disseny del seu nou accés i eixida projectat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i agenda urbana. L’origen d’aquest projecte és conseqüència de l’obertura al trànsit rodat de la Variant de Benissa, una via qualificada de ràpida, que prohibeix en el seu traçat l’existència de rotondes i encreuaments en perpendicular per ser una via interurbana. I és que el perill d’accidents de trànsit resulta elevat en l’entrada i eixida actual al polígon perquè es realitza mitjançant un encreuament en perpendicular a la N-332, circumstància que el Ministeri vol corregir immediatament. Però abans d’analitzar les possibles solucions que es poden plantejar, convé recordar que aquest Projecte del Ministeri per a res és nou perquè va tindre la seua entrada a l’Ajuntament de Benissa immediatament després del projecte d’execució de la Variant l’any 2006, com a annex al mateix precisament per a solucionar aquest accés i eixida del polígon industrial i solucionar a més la circulació viària dels ciutadans de Berdica que veurien tancats els seus accessos i eixides als seus habitatges i propietats per la N-332 a conseqüència de l’execució de la Variant. L’assumpte en conseqüència, no té res de nou, perquè porta cuejant 16 anys amb coneixement públic i notori del que ens anava a ocórrer en finalitzar la Variant. El nou accés i eixida al polígon, planteja en teoria i sols en teoria, tres alternatives, la primera és la projectada pel Ministeri que es tradueix en l’execució de dues rotondes adjacents a la N-332 connectades per un pas baix a nivell aprofitant el desnivell del terreny que a més permet redreçar la N-332 al mateix temps que volar-la per damunt del pas baix nivell sense interrupció del trànsit en la N-332. Totes dues rotondes es pretenen situar en la zona de la Pucera una, i en l’àrea de l’antic Polvorí, l’altra, situant la N-332 enmig d’ambdues. Aquest projecte del Ministeri no ha sigut ben rebut per l’empresariat del polígon ni per l’Ajuntament ja que de facto modifica l’accés existent del polígon situant-lo en el sud-est, deslocalitzant indústries que alhora són comerços amb el consegüent mal potencial als seus clients. La segona alternativa és projectar un accés i eixida en el mateix lloc que existeix en l’actualitat però aquest projecte és inviable per la falta d’espai per a situar dues rotondes i un pas baix nivell que les connecte sense interrompre la N-332 i l’execució d’una torbe rotonda en aquesta àrea no sembla legal ja que ens trobem davant una via interurbana. La tercera alternativa és la proposta per l’Ajuntament de Benissa que consisteix a construir el nou accés i eixida al polígon aprofitant la via en desús en què ha quedat un tram de la N-332 que es connecta a la rotonda de la Variant i discorre entre l’antic escorxador municipal i el depòsit de gas butà. Aquesta proposta no disposa de cap projecte per part de l’Ajuntament, i la seua execució és complexa perquè requereix moltíssim desmunt de terres per a construir una doble via que se separe del traçat de la Variant i acabe connectant-se al polígon pel seu sud-oest.

És de témer que el Ministeri acabarà per imposar el seu projecte a l’ésser les alternatives al mateix insegures i complexes d’executar i a més ara com ara és l’única solució factible que els cap als propietaris d’habitatges i terrenys en Berdica, ja que en l’actualitat no tenen una alternativa mitjanament acceptable si se’ls tanquen les seues eixides i entrades a la N-332. El projecte del Ministeri, de realitzar-se, consumirà novament moltíssim territori i ens sotmetrà una altra vegada a obres prolongades i molestes. Només cal esperar la decisió del Ministeri de nom tan pompós com altisonant. De moment hem d’agrair-li que els benissers i benisseres disposem d’un pont terrestre directe Benissa- Albacete i un altre directe Benissa- Nova York. Convindran que circulant de dia per les rotondes de la Variant amb intenció de dirigir-nos a Xaló, Pinos, Calp, Canor o Teulada, bé podem acabar a Albacete i si circulen de nit, fàcil resulta que acaben a Nova York davant tanta foscor en les rotondes de la Variant.

Vicente Cabrera Cabrera. Advocat


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?