Opinió

Resposta a l’article aparegut en un mitjà de comunicació local sobre l’ampliació del carrer Calp

Pancarta a la façana de la casa afectada per l'ampliació del Carrer Calp
Pancarta a la façana de la casa afectada per l’ampliació del Carrer Calp

Com a resposta al comunicat aparegut en un mitjà de comunicació local per part de l’Associació AUN “Abusos Urbanísticos No”, i en la meua defensa he d’aclarir, com ja vaig fer en el seu dia via telefònica al Sr. Charles Svoboda que en cap moment Mª Fca. Arlandis va pretendre utilitzar el nom de l’associació AUN per a evitar l’enderrocament de sa casa. Sinó mes bé que Mª Fca. Arlandis considera que el que l’Ajuntament de Benissa pretén, ja que pretén no només arrabassar-li els 4 metres de façana que es necessiten per a l’ampliació del carrer, cosa amb la qual està d’acord, sinó que pretén expropiar-li els 10 metres de façana restants i que passen a ser propietat de l’Ajuntament de Benissa. (La casa té 14 metres de façana per la part de l’Av. País València x 5 m per la part de la c/Calp. Aquesta actuació la considera “Un Abús Urbanístic” per part de l’Ajuntament i així ho va plasmar en el cartell que està exposat en la façana de la seua casa sense pensar que hi havia una Associació anomenada “Abusos Urbanísticos No”. Ha sigut una mera coincidència i res mes. I per açò li va demanar disculpes al Sr. Svoboda. Ratifica el que diu el Sr. Svoboda: Que només ha parlat una vegada amb el mateix, bé, ara dos.

La propietària de la casa no accepta les propostes de l’ajuntament. Quines propostes de l’Ajuntament?

Quines són aquestes propostes? Jo només conec una proposta que va tindre lloc el 14 Juliol del 2009 i que es va plasmar en un esborrany confeccionat per part de l’Ajuntament de Benissa, el qual encara conserve. I que es va acceptar. Estaven presents en aquella reunió els portaveus de tots els partits polítics de Benissa. Els Srs. Juan Bautista Roselló, Vicente Cabrera, Isidoro Mollá, Xavi Tro, el meu advocat Bernardo Hernandez, un tècnic de l’Ajuntament, ma mare Josefa Sendra i jo mateixa. I després silenci total fins a gener del 2013 en què va aparèixer en el referit mitjà de comunicació local “Llum verda a l’ampliació del Carrer Calp”. El pròxim pas “expropiació forçosa de les 4 cases”. Ningú va avisar a Mª Fca. Arlandis que no hi havia acord. Li van fer creure que n’hi havia fins a obtindre el permís de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge.

Que quede ben clar que no hi ha hagut cap interès per part de l’Ajuntament de Benissa a arribar a un acord amistós. Qualsevol desencontre s’haguera pogut parlar i haver-se solucionat. Fins i tot s’han botat normes.

L’articule 434.4, del ROGTU estableix que el preu just dels béns i drets a expropiar pot satisfer-se -d’acord amb l’expropiat- mitjançant l’adjudicació de terrenys o mitjançant l’atribució d’aprofitaments que corresponguen a l’administració expropiant, o de qualsevol altra forma lliurement pactada entre l’administració i l’expropiat. De fet així ho ha fet l’Ajuntament en altres ocasions com “La casa dels Germans Giner” i unes altres que per no conèixer el nom no puc citar ara.

Diu l’Ajuntament de Benissa que en la parcel·la resultant de 151 m2 construirà habitatges protegits. Però a la família Arlandis només li correspon una patadeta al cul i al carrer. A buscar-se la vida.

No em cap cap dubte que el Projecte d’Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d’Execució del Carrer Calp va ser aprovat per unanimitat de tots els partits polítics. Allà ells i les seues consciències si és que en tenen.

Diu el consistori que ha dipositat la quantitat de 115.761,16 euros. (No sé en quin compte bancari estaran dipositats. En el de Mª Fca. Arlandis per descomptat que no ho estan. També diu que Mª. Fca. Arlandis sol·licitava de l’Ajuntament el triple d’aquesta quantitat. He d’aclarir que un arquitecte de València va fer una taxació de la casa País Valencià, 191 el 2009 i fou valorada per 265.000 euros. Mª Fca. Arlandis no ha fet cap valoració, ni ha demanat el triple de res,  no és arquitecta però si sap que la diferència entre 115.761,16 i 265.000 euros és abismal pel que alguna cosa falla.

* Maria Francisca Arlandis és afectada per l’ampliació del Carrer Calp.


Comentaris a la notícia

Vicente Ibañez

Seguisc sense entendre, perquè els citats Vicente Cabrera, Isidoro Mollá i Xavi Tro, no es pronuncien a nivell public, o privat (amb els afectats),sobre la veracitat de la seua participació en la negociacio i motius de la posterior presa de posició.


Voleu deixar un comentari a la notícia?