Opinió

Història de l’ampliació del Carrer Calp, per Maria Francisca Arlandis

Maria Francisca Arlandis i sa mare
Maria Francisca Arlandis i sa mare

Aprofite per a publicar la història de l’ampliació del Carrer Calp ja que, tot i que està al meu facebook, em consta que hi ha molta gent que no té accés al mateix i potser li interesse saber com ha anat ocorrent tot.

Aquest tema remunta a abans de 1982 perquè en el PGOU de Benissa d’eixe any ja van deixar la casa Av. País Valencià, núm. 191 i la contigua C/ Calp núm. 2, fora d’ordenació, amb un projecte d’expropiar a la primera 3-5 m. lineals de façana. Uns 20 m2 aprox. I a la segona uns altres 20. Ens expropiaven aquests metres i havien de compensar-nos.

En el 2003, amb el PP al capdavant de l’Ajuntament de Benissa, es va aprovar un nou PGOU (avui anul·lat pel Tribunal Suprem) que contemplava, una UE (Unitat d’Execució, PAI), en aquest lloc. L’ampliació per aquest mètode afectava 4 cases en comptes de 2. La 3ª casa, els seus propietaris estan en parador ignorat i la 4ª va ser comprada per l’empresa EDALPOR, SL (Porsellanes, amb qui el Sr. Alcalde de Benissa ja ha mantingut negocis en altres ocasions). L’extensió de terreny d’aquestes 4 cases és de 201 m2. L’ampliació del carrer s’endú 49, per la qual cosa sobra una parcel·la de 151m2 que passa a ser propietat de l’Ajuntament mitjançant expropiació forçosa. (Segons mesurament efectuat per part de l’Ajuntament de Benissa.) S’observa clarament la diferència entre els 2 projectes: En el 1r, els propietaris seguien sent amos del terreny que quedava una vegada cedits els metres que necessita el carrer. En el 2n els lleven tot el terreny i l’Ajuntament de Benissa posa el preu.

L’Ajuntament de Benissa en el 2006 em va requerir que presentara còpia del títol de propietat de ma casa per a iniciar l’expedient de l’UE. (Unitat d’Execució, PAI). Això és interessant que ho sàpiga el poble de Benissa ja que creu que sóc Joooo qui ha estat paralitzant l’ampliació i no és cert. Ha sigut el mateix ajuntament de Benissa en triar la via d’expropiació forçosa. Una via difícil de dur a terme fins i tot per a un Ajuntament …. Doncs el 31 de Juliol del 2009, La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va requerir a l’Ajuntament perquè de conformitat amb l’article 65 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, en el termini d’un mes…anul·lara l’acord de l’ajuntament en ple, en sessió celebrada el 6 de maig de 2009, que va aprovar definitivament el Programa d’Actuació Integrada per Gestió Directat de la Unitat d’Execució Núm. 1 Carrer Calp, de Benissa (Alacant). I no va donar permís per a inscriure el PAI al llibre de registre de programes fins el 2 d’Abril de 2012. Això sí, amb el compromís per part de l’Ajuntament de Benissa de construir en aquesta parcel·la habitatges de protecció oficial de 151m2. Però no indiquen quan tenen previst iniciar les obres dels habitatges protegits ni quan estaran acabats, i per descomptat, la família Arlandis no té dret a optar a un d’aquests habitatges (3 en total mes un àtic).

Des d’abril del 2012 fins a gener de 2013 que va aparèixer en la premsa i radio “Llum verda a l’ampliació del Carrer Calp” se seguirien fent tràmits. I va ser al març de 2013, en veure que no era possible arribar a un acord amistós amb l’Ajuntament de Benissa, i només llavors, quan vaig decidir (María Francisca Arlandis) posar una demanda davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, indicat erròniament per l’Ajuntament de Benissa i que finalment s’han declarat incompetents en aquest assumpte i han traslladat la demanda al Jutjat d’Alacant, amb la finalitat de defensar-me. Aquesta demanda va ser admesa a tràmit i està pendent de resoldre. Però com l’Ajuntament de Benissa està portant aquest tema per via administrativa és molt possible que quan aquest jutjat es pronuncie sobre qui té raó, la meva casa ja haja sigut enderrocada. (Què es portarà entre mans l’Ajuntament de Benissa que no pot esperar perquè es pronuncien els tribunals?) No obstant això, des de dins de ma casa o des de fora, aquest assumpte arribarà fins a Estrasburg, DRETS HUMANS, per l’INHUMÀ DE L’ACTUACIÓ!!!!! VOLER ESBORRAR HA AQUESTA FAMÍLIA d’un cop de ploma de la que ha sigut sa casa durant quasi 100 anys.

M’agradaria que quedara molt clar que no ha sigut aquesta família qui ha estat paralitzant l’ampliació del carrer Calp sinó el mateix Ajuntament de Benissa.

Al juliol del 2009 em van visitar els cap de llista de tres partits de l’oposió, intentant que arribàrem a un acord perquè s’ampliara el Carrer Calp. Vam elaborar un acord i uns dies després ens vam reunir a l’Ajuntament de Benissa tots els cap de llista dels partits polítics, els Srs. Paco Montagut, Vicente Cabrera, Xavi Tro, i Isidoro Molla, l’alcalde, un tècnic de l’Ajuntament, el meu advocat, ma mare i jo. Hi va haver acord. El Sr. Alcalde ens va lliurar un esborrany amb data 14 de juliol de 2009 amb els pactes i vam eixir de la reunió amb una encaixada de mans i el Sr. Alcaide va dir que en breu redactaria un contracte i em cridaria per a signar-lo. Aquest contracte mai va arribar. Jo vaig pensar que, amb la crisi, s’havia deixat aquest projecte sobre la taula. Però no va ser així. L’Ajuntament de Benissa estava intentant aconseguir aprovació al PAI de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Ho va aconseguir. I mes tard s’aprovaria per unanimitat de tot el ple el Projecte d’Expropiació Forçosa, sense tindre ni tan sols ningú la decència d’informar-me que s’havien tornat enrere en el seu acord. (Ha corregut el rumoer que és María Fca. Arlandis qui no va acceptar L’acord. I jo demane a tots els presents en aquella reunió que tinguen el valor de parlar i dir la veritat: “Que aquest acord es va acceptar”. Serà que algú té la decència de parlar?.

Amb aquest aclariment només pretenc que a qui li interesse, que conega la veritat. I que se sàpiga que han estat jugant amb aquesta família.

Aprofite per a donar les gràcies a totes les persones que tot i desitjant l’ampliació del carrer Calp m’han demostrat que els mètodes utilitzats per l’Ajuntament de Benissa són totalment injusts i indecents i que no desitgen l’ampliació del Carrer Calp a qualsevol preu, i menys que l’Ajuntament de Benissa s’empare en el poble per a aconseguir els seus objectius.

Maria Francisca Arlandis Sendra diu, com ha dit sempre (la primera vegada va ser durant una de les legislatures del Sr. Isidoro Mollá i José Antonio Bañuls en el Departament d’Urbanisme,) AMPLIACIÓ DEL CARRER CALP “SI”, mitjançant acord just. EXPROPIACIÓ FORÇOSA “NO”.

* Maria Francisca Arlandis és afectada per l’ampliació del Carrer Calp


Comentaris a la notícia

Vicente Ibañez

Que diuen els cap de llista dels partits polítics, els Srs. Paco Montagut, Vicente Cabrera, Xavi Tro i Isidoro Molla?. Vam elaborar un acord i uns dies després ens vam reunir a l’Ajuntament de Benissa tots els cap de llista dels partits polítics?. Que va trencar aquell acord?.


maria francisca arlandis

Es una bona pregunta la que fas Vicente Ibañez. Una pregunta que yo també em pregunte. Et relataré lo que a mi em vaen dir.
Cuant va eixir la noticiá en Benissa Digital i les provincies "Llum verda a la ampliació del carrer Calp" deseguida vaixc cridar per telefono a Paco Montagut preguntant-li que havía pasat? Resposta: yo.., es que.., el Sr. Alcalde diu que la tasació que el Arquitecte ha fet de la teua casa es masa alta. Parla amb el Sr. Alcalde. De inmediate vaixc tocar a Vicent Cabrera que no estava. Cuant vaixc aconseguir parlar amb ell em vá dir: Yo he sigut l.unic que he preguntat: ¿Que pasa amb l.accord que tenim amb la familia Arlandis? i com que ningú li va fer cas. Vaixc anar a parlar amb Isidoro Mollá a la seua clinica i em vá dir: Yo no sé rés, yo ya no soc el cap de llista en esta legislatura. Al escoltar tot aixó vaixc parlar amb el meu abogat i li vaixc dir que posara demanda, pues l.accord havía deixat d.existir. Lo que si que puc dir-te es que despres en una Junta i per unanimitat de tots els partits politics van acordar la EXPROPIACIÓ FORZOSA.


Maria Francisca Arlandis

ACCIDENTE DE TRAFICO.- Sr. Alcalde de Benissa y resto de la Corporacion.
Anoche al atardecer ocurrió un lamentable accidente en la Avda. País Valencia, No. 193 aprox., junto al paso cebra. (NO EN LA CONFLUENCIA C/CALP_AVDA. PAIS VALENCIA). Exactamente donde debería haber un semáforo y no lo hay. Si los hay en otros puntos semejantes a lo largo de la Avda. País Valencia. Aquí, donde hace falta, solo se limita a mandar un municipal en las horas punta para que incordien con los silbidos, pero no me quejo de eso, es otro tema a comentar, y el resto del tiempo apañaroslas como podais. Desgraciadamente este Señor y vecino, me acaban de comunicar que ha fallecido. ¿Cuantos accidentes más habran de ocurrir junto al paso cebra donde, me repito, HACE FALTA UN SEMAFORO, para que tomen cartas en el asunto y pongan remedio? Son ya muchos los accidentes ocurridos en el paso cebra.
Sres.del Consistorio centrense en las prioridades del pueblo y pongase la alcaldía a trabajar en ellas. La vida de las personas es muy apreciada por sus familiares.


Teresa Sanchez

La historia de esta Expropiación Forzosa. Parcela propiedad del Ayuntamiento de Benissa y Propietarios de casi 100 años a la calle, es muy Fea. La he estado siguiendo desde que apareció en prensa y la encuentro muy dificil de digerir. Mi opinión y pregunta: De entre los 5 partidos politicos al frente del Ayunt. de Benissa No hay ninguno que tenga un poco de sentido común y presente una alternativa que sea aceptable para las 3 partes? AYuntamiento. Familia y Pueblo?
. Sería la opción mas digna para todos.


Maria Francisca Arlandis

Sr. Alcalde y resto de la Corporación de Benissa, vuelvo a referirme al accidente ocurrido el 5-12-13. Porque lo considero “importantísimo” y pienso que tanto yo como el pueblo de Benissa debemos insistir en que se coloquen en el paso cebra semáforos.
Que yo recuerde, en los últimos 3-4 años han habido 4 (quizá más) accidentes graves en los pasos cebra. Empecemos por este último que ya conocemos las consecuencias del mismo. El anterior, también en el paso cebra , fue atropellada la Sra. Rosa que vive en País Valenciá, 189. Benissa. El anterior, en el paso cebra, la Sra. Maria (madre de Josefina, ha sido teniente alcalde de ese Ayuntamiento) y el cuarto, en el paso cebra, la Sra. Dolores Cardona (vivía en la calle Grao, ahora a causa de las secuelas del accidente vive con una sobrina). Nadie puede pensar como yo?, que al margen de la Ampliación de la C/Calp se necesitan semáforos en los pasos cebra?
Ayer ví que se ha colocado un espejo para facilitar la salida de los coches de la calle Calp a la Avda. País Valenciá. Eso está muy bien, no sobra, pero no se quieren dar cuenta que los accidentes están ocurriendo en los pasos cebra? Por lo que yo se, no hay ninguna señal a unos 100 metros avisando que viene un paso cebra y la verdad, de dia uno no se dá cuenta de que existen y de noche no se ven.


Maria Francisca Arlandis

Mucha sensatez veo en tí Teresa. Lastima que los que deberían ser sensatos, no lo sean. Un saludo y gracias por seguir esta historia. Te mantendré informada de como acaba.


Juan Domingo

No sé quines puguen ser les intension del Ayuntament de Benissa per voler expropiar a esta familia tota la seua casa i parcela, privant-els de la seua vivenda en propietat desde fa quasi 100 anys.(tot el mon, al menys, la meua generació, ha comprat en la tenda de Tony Marino, bona persona i treballador. A mes de cuatre ens donava genero de fiat cuant no teniem diners per pagar, sense fer-nos mala cara). Lo que SI.... Sé, es que si yo estiguesse amb el lloc d.eixa familia també m.oposaría a que m.expropiaren donant-me quatre duros.
Familia teniu el meu apoyo. Lluiteu per el que es vostre com millor ho cregueu convenient. Si necesiteu ajuda, demaneu-la. Estic segur qu.el poble de Benissa vos ajudará. Per els comentaris que he escoltat per el poble, que son molts, el poble vol que s.amplie el carrer Calp pero no que vos lleven tota la parcela, ni que se vos tire al carrer oferint-vos una vivenda amb un alquiler social que s.hau de pagar vosaltres de la vostra buixaca. Quina necesitat teniu vosaltres d.anarvos-en d.alquiler, cuant teniu la vostra casa? A algún politic de l.Ajunt. de Benissa els agradaría que els feren lo que ells pretenen fer en vosaltres? En quin poble vivim? En quina España? Es la meua opinió.


Cheryl Wallace

Pues l'intenció esta molt clara. La parcel.la que volen expropiar passaria a ser propietat de l'ajuntament junt amb les altres 2 que ha comprat. I la quarta es propietat del ¨"senyor" Porcellanes (que justamentet la va comprar quan el projecte estava iniciant-se) Que casualitat. Blanco i en botella... Leche! ´L´alcalde i un dels empresaris mes importants de Benissa volen fer un bon negoci a costa de la teua parcel.la. Comprar (i dic comprar per no dir furtar) a preu de risa i despres enriquir-se construint i venent a preus de mercat. Aixina tots sabem fer negoci. Aixina va Espanya! BASTA YA! NO A L´ABUS URBANISTIC!


Mª. Fca. Arlandis

Es de agradecer saber que hay mucha gente que opina como esta familia. Ampliación de la c/Calp Si….. Expropiación de toda la parcela Noooooo.
En cuanto a luchar por nuestros derechos? Tenemos intención de luchar hasta el final. (Aunque en el camino el Ayuntamiento de Benissa nos haya expropiado y derribado la casa). Agotaremos todas las vías legales aquí en España. Y llegaremos hasta Estrasburgo, Derechos Humanos (Organismo Independiente, que defiende la legalidad).


Voleu deixar un comentari a la notícia?