Opinió

El mal pacte del deute de l’exrecaptador de l’aigua, per Isidor Mollà i Carrió

Nàusees ens van provocar les indecents manifestacions de l’alcalde, Juan Bautista Rosselló, sobre el deute de l’exrecaptador de l’aigua realitzades en el ple de la setmana passada. No es pot comprendre la paranoia a què arriba el Sr. Rosselló en provocar un acord que perdona la major part del deute. Gràcies a l’abstenció del PSI no va haver d’utilitzar el vot de qualitat, ja que tant nosaltres com el PSOE vam votar en contra.

A més, de forma sorprenent, en compte d’atacar a la família de l’exrecaptador fa d’este frau un tema polític i difama sense parar, d’una forma gratuïta, contra el seu predecessor fins a tal punt que, si hagueren vostés estat presents en el ple, pensarien que este senyor ha perdut realment la raó i s’haveren preguntat de quina part part estava el Sr. Rosselló. De la família Giménez-Noguera o de l’Ajuntament de Benissa?

La família Giménez-Noguera està molt contenta i agraïda a l’alcalde, perquè amb la seua decisió ha ajudat als seus propòsits i no ha defés els interessos municipals que passen per recuperar TOTS ELS DINERS. Interpreta una vertadera i nova farsa que li servix per a tapar les seues carències com a polític (no hi ha institut, mentides sobre el camp de golf, mentides en la seua vinculació a una mercantil immobiliària quan té una dedicació exclusiva com a alcalde amb un sou de 600.00 pessetes, a més d’exercir l’advocacia, etc).

Sr. Rosselló, el seu paper no és difamar contra Mollà, que va fer el que havia de fer. En 1997, després de conèixer la situació de boca dels tècnics municipals (interventor, tresorer, gerent d’aigües i de la regidora delegada d’Hisenda), va anomenar una comissió liquidadora per a comptar el que faltava i va portar al ple la defensa jurídica per a recuperar els diners públics. Este acord va comptar amb la UNANIMITAT de tota la corporació, cosa que vosté no ha aconseguit. Vosté ha de prosseguir amb esta línia, tal com va aconsellar el Tribunal de Comptes, i no pactar amb els que deuen els diners a l’Ajuntament.

En el ple es van abocar, per part de l’alcalde, un grapat de mentides que passem a comentar:

Primera.- No és possible un acord extrajudicial en relació a un deute públic, quan a canvi no consta ni tan sols l’ingrés en data de hui en les arques municipals dels 240.000 euros i el 26 d’este mes venç el termini per a l’acusació particular de l’Ajuntament de Benissa. Els deutes públics no es perdonen, es liquiden en la seua totalitat. Per això, l’alcalde no ha aconseguit res, només un pacte que perjudica greument els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Benissa. Ni tan sols s’ha preocupat de demanar un mínim aval dels 240.000 euros. Pareix que està més preocupat d’ascendir en la seua carrera política -donada la influència i el pes de la família de l’exrecaptador dins del PP- que d’una altra cosa.

Segona.- No hi ha cap sentència ferma que obligue l’Ajuntament de Benissa a pagar cap costa processal. Al contrari, l’Audiència Provincial d’Alacant denega l’existència de cap costa processal i qüestiona l’actuació de l’equip de govern en no haver-hi apel·lat en el seu dia el fons de l’assumpte. El que procedix és continuar la investigació sobre les transmissions d’immobles realitzades per la família de l’exrecaptador per a eludir el pagament del deute.

Tercera.- Este deute, a hores d’ara, és cobrable. Entre les pertinences de l’exrecaptador figurava una finca en Les Rotes a Dènia (valorada en més d’1’5 milions d’euros) que va ser objecte d’una presumpta venda simulada, ja que el seu cobrament no ha quedat prou acreditat.

Quarta.- No és cert que l’acord de transacció adoptat per l’equip de govern siga l’única solució per a la recuperació del deute. S’ha arribat a un acord extrajudicial sense comptar amb els pertinents informes jurídics i comptables dels tècnics municipals. Per això vam proposar des de CIBE-BLOC continuar amb l’acusació particular en la via penal i investigar la venda simulada de la finca de Les Rotes perquè es reflectira en el patrimoni de l’exrecaptador i de la seua dona, així com la renúncia de la família a l’herència en conéixer la querella interposada per la CAM (Caixa d’estalvis de la Mediterrània), per alçament de béns, i el reconeixement del deute a l’Ajuntament de Benissa. El propi Fiscal demana la continuació del procés penal i imposa les costes a la família de l’exrecaptador. No obstant, l’alcalde ha pactat rebaixar el deute i recuperar una mínima part del frau, 240.000 euros i en data de hui no hem cobrat ni un euro i deixarà escapar de la possible presó un dels responsables sense cap garantia, o siga sense diners ni via judicial de defensa.

Creiem que el Sr. Rosselló haurà de contestar moltes preguntes en el futur. Parlar malament dels altres no és prou per a tapar la seua responsabilitat en este assumpte. Si s’impedix cobrar la totalitat del deute és a causa de la irresponsabilitat d’ell i dels regidors que el van recolzar. El 2007 és el fi de la seua carrera política.

Isidor Mollà i Carrió
Portaveu del grup municipal CIBE-BLOC.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?