Natura

Territori alerta que el gasoducte entre Alacant i Calp afecta la serra de Bèrnia

La Conselleria d’Infraestructures està tramitant la construcció d’un gasoducte entre els municipis d’Alacant i Calp. El projecte, que promou l’empresa Gas Natural SDG, S.A., compta ja amb un informe d’impacte ambiental favorable però només fins Altea, ja que l’empresa haurà de cercar un traçat alternatiu al que es plantejava inicialment entre aquest poble i Calp perquè afecta la serra de Bèrnia.

El gasoducte comença en paral·lel a l’autovia A-3 d’Alacant a Alcoi, ja que connecta amb el ramal que arriba fins l’Alcoià de la conducció general de Cartagena a Paterna, amb combustible procedent d’Algèria. En arribar a la rotonda de la Universitat d’Alacant, la nova conducció de gas continuarà també en paral·lel per l’autovia A-70 i l’autopista AP-7.

Aquest gasoducte comptarà amb xarxes de distribució cap a Mutxamel, Sant Joan, El Campello, la Vila Joiosa, Finestrat, Benidorm, l’Alfas del Pi, Altea i Calp. Segons consta en l’informe d’impacte ambiental, la canonada principal tindrà una longitud de 69 quilòmetres i anirà soterrada a una profunditat mínima d’un metre. La proposta ha rebut un informe d’impacte ambiental favorable només en el tram entre Alacant i Altea ja que l’empresa ha sol·licitat que la resta del projecte quede pendent de valoració ja que un informe de l’Àrea d’Avaluació Ambiental de la Conselleria de Territori “indicava que havien de cercar-se altres alternatives de traçat per a l’encreuament de la serra de Bèrnia en el tram final entre Altea i Calp”. Segons consta en l’informe d’impacte ambiental, el tècnic de Protecció d’Espècies ha advertit que en aquest paratge natural “l’alternativa triada produiria un impacte paisatgístic molt greu amb cicatriu en vessant rocós de gran pendent de molt difícil o impossible restauració i una gran visibilitat des de l’AP-7”. El funcionari agrega que és “imprescindible” conèixer “si existeix algun motiu legal o tècnic que impossibilite” optar per un altre traçat alternatiu que el que s’anomena Castellet i que tinga “un impacte ambiental molt inferior al traçat triat”. Pel que fa a la resta del traçat valorat en l’informe datat el passat 27 de novembre, s’indica que les parcel·les que es veuran afectades són “sòls quaternaris i terciaris majoritàriament, que són en gran part terrenys bastant antropitzats, agrícoles i urbans i urbanitzables”. També circularà per “terrenys naturals, fonamentalment en l’encreuament de barrancs i rambles” i afectarà en menor mesura “terrenys forestals tipus matollar, en la seua major part espartars, romerars i timonedes-llistonars”. Així ocorre en un tram dels termes municipals del Campello i La Vila, encara que s’indica que en aquest cas s’aprofitarà la pista de treball que existeix de l’antiga conducció del canal Taibilla-Amadorio “la qual cosa reduiria considerablement l’afecció ambiental”. L’informe és favorable però obliga a adoptar una sèrie de mesures correctores, per exemple, en l’encreuament amb els rius Torres i Algar i també amb barrancs i rambles. Concretament, estableix que “en l’encreuament de llits amb aigua permanent es garantirà que no s’interrompa el curs d’aigua causant el menor perjudici possible a la vegetació i la fauna” amb la supervisió dels tècnics de la Generalitat.

Afecció sobre les plantes

També s’actuarà per a corregir l’afecció que serà “severa” sobre la vegetació. Per a atenuar l’impacte paisatgístic, “s’adoptaran mesures correctores de reposició de sòls i, en determinades zones, revegetació”, agrega l’informe.

Així mateix, la Conselleria de Territori obliga a realitzar un pla de seguiment i vigilància ambiental, que “inclourà les fases de construcció i posada en funcionament del gasoducte, seguiment del projecte de restauració ambiental i seguiment de l’evolució del projecte de restauració ambiental durant els tres anys següents a la seua engegada”.

El document signat per la secretària autonòmica de Territori i Medi ambient, Cristina Serrano Mateo, adverteix que en l’estudi realitzat pel seu departament s’ha detectat que la canonada passarà per alguns trams de terrenys forestals on “no s’ha previst revegetació”. En conseqüència, apunta que serà necessari “que es revisen tots els terrenys forestals amb la supervisió dels serveis tècnics de la Direcció territorial d’Alacant d’aquesta Conselleria per a determinar si n’és necessària i, en cas afirmatiu, modificar el projecte de restauració i portar-lo a terme”. Amb tot, Serrano Mateo conclou que “el projecte és ambientalment acceptable sempre que es complisquen les mesures correctores i preventives establides en la documentació presentada” i en la declaració d’impacte ambiental.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?