Natura

La Conselleria de territori rebutja la tercera granja marina al litoral benisser

La costa de La Marina s’ha convertit en un lloc cobejat per les empreses que promouen l’aqüicultura. La Conselleria de territori i habitatge ha desestimat un altre projecte de granja marina a Benissa i ho ha fet, en aquest cas, de manera rotunda. L’informe d’impacte ambiental emès pel departament autonòmic de Rafael Blasco conclou que l’actuació, projectada per la mercantil Moraira Acuicultura SL, “suposa la instal·lació permanent a una milla de la costa d’un focus contaminant, que produeix actualment un aport directe de 1.900 tones d’excrements al medi marí, sense cap tipus de gestió ni tractament”. La instal·lació anava encaminada a la cria i engreix de dorades i llobarros.

Els abocaments tindrien un “impacte significatiu” sobre el medi marí en un radi d’un quilòmetre al voltant de la instal·lació, segons l’informe d’impacte, i els seus efectes “poden alterar greument l’ecosistema”. La necessitat de preservar les condicions mediambientals de la badia de Moraira reforça encara més la no idoneïtat de la instal·lació per tractar-se “d’un entorn marí molt sensible amb notables valors naturals” i situat al costat del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) del Penyal d’Ifach, recorda l’estudi, elaborat pel Director general de gestió del medi natural, Javier Gómez.

No en va, el projecte, presentat per l’empresa al juny del 2003, havia suscitat ja l’oposició frontal dels consistoris més propers, així com dels col·lectius de pescadors.

Fins a 6 al·legacions, totes elles en la mateixa línia que recull l’estudi d’impacte ambiental, s’havien presentat en contra del projecte. En concret, pels ajuntaments de Calp, Benissa i Teulada, i per les cofradies de pescadors de Xàbia, Calp i Moraira.

De fet, encara que la instal·lació estava prevista davant la costa benissera, a una milla nàutica del litoral, se situaria propera al Penyal d’Ifach i la Punta de Moraira.

El projecte preveia instal·lar 12 gàbies de cultiu piscícola intensiu per a produir 1.000 tones anuals de dorada i llobarro. Segons els càlculs de l’Àrea d’avaluació ambiental de la conselleria, “s’estima que la planta projectada generarà una producció de residus de 1.900 tones anuals”, tant pels propis excrements dels peixos, els pinsos o per l’ocupació de productes químics.

Amb tot això, segons l’informe d’impacte, es produiria una “disminució de la biodiversitat” a la zona, “canvis qualitatius i quantitatius en la flora marina” o el “desenvolupament d’espècies resistents a la contaminació”.

Antecedents

Amb el rebuig a aquesta nova iniciativa de Moraira Acuicultura, la Conselleria de territori i habitatge ha desestimat ja tres projectes d’aquest tipus a les comarques d’Alacant durant l’últim any, en tots els casos per raons d’índole mediambiental.

Un altre dels projectes rebutjats tenia també com a escenari la costa de la Marina Alta- Es tracta del presentat per la mercantil Explotaciones Atuneras del Mediterráneo, que preveia la instal·lació de 10 gàbies cilíndriques de 50 metres de diàmetre i 13 de profunditat per a la cria de tonyines.

També a Altea ha estat rebutjada una altra granja marina per la conselleria.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?