Natura

La nova llei de territori podria impossibilitar l’actuació

El proper mes de juliol entrarà en vigor la Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge (Lotpp). La nova norma recull la impossibilitat d’aprovar projectes urbanístics que suposen la requalificació de sòl no urbanitzable. És a dir, superfície que no estiga contemplada en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) com a edificable.

En aquest cas es troba la proposta de 4.700 habitatges i dos camps de golf presentada aquesta setmana a Benissa. Encara que l’àmbit d’actuació afecta un sector urbanitzable com és La Ràpita també inclou una gran part que no està reconeguda com a edificable en l’actual PGOU que va ser aprovat el 2003.

El batle va comentar que “no conec la relació entre la nova llei i aquest projecte” si bé va dir que “una actuació tan important planteja una modificació del PGOU i fins i tot la seua revisió”. La seua presentació al consistori abans de l’entrada en vigor de la llei podria donar via lliure al pla.

Compra de terrenys

Roselló va anunciar que els propietaris tindran veu en la decisió final. En ser demanat el batle sobre si coneixia l’Ajuntament de Benissa que s’estan comprant terrenys a la zona, el batle va manifestar que “ho sabíem encara que no de manera oficial sinó per comentaris al carrer”.

Per altra banda, a La Ràpita existeixen restes islàmiques i romanes del segle II després de l’era cristiana que no estan catalogats. El Runar ha demanat en diferents ocasions que es protegisquen legalment.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?