Natura

Benissa compta amb una nova microreserva de flora a les Cases del Cantal

La Conselleria de Medi Ambient ha declarat onze noves microreserves de flora a la província d’Alacant, entre les quals es troben les de Banys de la Reina, amb 0,39 ha. i Les Salines de Calp, amb 14,04 ha.; Cases del Cantal, a Benissa, amb 3,8 ha., i la Serra de Cel·letes, a Teulada, amb 20 ha. A partir d’ara, s’incorporen a la xarxa de xicotets espais que cobreix més del 80% dels endemismes botànics espanyols presents al País Valencià. Això significa que 55 espècies de la llista roja estatal de flora posseeixen ja mesures directes de protecció i conservació actives.

Banys de la Reina està situada al terme municipal de Calp i és de titularitat municipal i protegeix l’espècie prioritària Allium subvillosum i les unitats de vegetació prioritàries de les dunes fixes del litoral formades per Crucianellion maritimae, Loto cretici i Crucianelletum maritima. Al mateix municipi, es troben Les Salines, amb espècies com riglochin barrelieri, Orchis collina i Limonium virgatum. Posseeix les unitats de vegetació prioritàries dels pasturatges salins mediterranis, matolls i formacions d’herbes seques seminaturals.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?