General

Un total de 12 persones han participat al II Programa Emcorp ’09

L’Ajuntament de Benissa, mitjançant la Regidoria de Medi Ambient, l’empresa municipal Benissa Impuls, i per mitjà del segon programa EMCORP’09, ha executat les obres reflectides en el projecte corresponent a la neteja de la zona verda municipal situada a la Urb. La Fustera, concretament a la zona del C/ Api amb una superfície total de 34.094 m2 formada bàsicament per vegetació de pineda.

Els objectius de les actuacions han sigut l’esporgada i neteja de diferents zones forestals del terme municipal, millora de les diferents espècies vegetals, a més del manteniment i prevenció d’incendis forestals retirant tota la necromassa.

La brigada d’aquest programa EMCORP’09 ha estat formada per una dotació de 12 operaris durant un període d’un mes. Aquestes tasques s’han realitzat seguint les directrius d’integració laboral respecte a la creació de treball en persones desocupades. Aquests treballadors han estat organitzats, formats i supervisats per personal especialitzat en aquest tipus de tasques a més dels tècnics municipals.

El regidor de medi ambient, Jose Mª Serna, s’ha mostrat molt satisfet amb aquesta actuació, ja que al mateix temps que amb aquest programa EMCORP’09 es realitza una important tasca de prevenció d’incendis en el terme municipal de Benissa, també es dóna ocupació a col·lectius que compten amb menor possibilitat d’inserir-se al mercat de treball proporcionant-los una formació professional que permeta la creació d’una ocupació estable.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?