Natura

Es donen a conèixer les activitats realitzades pel PAMER i l’EMCORP a Benissa

L’Ajuntament de Benissa, de la mateixa forma que en 2008, ha comptat amb les brigades del programa EMCORP ’09 i del programa PAMER ’09 del SERVEF. Les tasques desenvolupades s’han realitzat seguint les directrius d’integració laboral respecte a la creació de treball en persones desocupades i amb dificultat per a l’accés laboral.

L’Ajuntament de Benissa, mitjançant la seua empresa de serveis Benissa Impuls, ha aprofitat aquests programes per a realitzar actuacions de poda i neteja de diferents zones forestals del terme municipal i millora en general de les diferents espècies vegetals. A més del manteniment i prevenció d’incendis forestals mitjançant podes selectives i eliminació de necromassa.

El programa EMCORP ’09 ha executat les obres reflectides en el projecte corresponent a la neteja de les zones verdes municipals situades a la Urbanització Sant Jaume i a la Urbanització La Fustera, amb una superfície total de 16.984 m2 i 30.094 m2 respectivament, formada bàsicament per vegetació de pins.

Respecte el programa PAMER ’09, les actuacions realitzades s’han basat en la creació i manteniment d’unes franges de protecció de 15 a 20 m d’amplada en els dos marges dels camins pertanyents a Oltà i al vial d’accés a Bèrnia.

D’altra banda i fora dels treballs previstos als programes esmentats, la Regidoria de Medi Ambient també ha realitzat la neteja de diverses zones arbrades de la costa, platges i la neteja del camí i voltants del Molí del Quisi.

El regidor de Medi ambient, José Ma Serna, ha comentat que aquestes actuacions són molt positives per al manteniment de les nostres zones verdes i que hem de tindre en compte la necessitat de previndre incendis mitjançant el manteniment del nostre patrimoni forestal.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?