General

Un estudi destaca la importància de preservar les Escoles Velles

Les Escoles Velles de Benissa
Les Escoles Velles

Un treball final de màster, a càrrec de l’arquitecta benissera Reme Giner Ivars, ha sigut publicat recentment a la xarxa amb el títol “Les antigues escoles graduades de Benissa al llarg del segle XX. Arquitectura, Evolució del conjunt i patologia existent”.

L’estudi detalla de forma minuciosa l’estat actual d’abandó de les Escoles Velles i fa un repàs de la seua història. A més, es fa un estudi arquitectònic, compositiu i constructiu on es poden observar els trets més destacables i les solucions constructives utilitzades.

El treball destaca que l’edifici té una riquesa arquitectònica visible, on la simetria i la puresa de línies són notables. A més, s’esmenta la qualitat dels espais interiors gràcies a les seues dimensions i el protagonisme de la llum natural mitjançant els dos patis interiors i les grans finestres. Per últim, nomena que l’edifici va ser en la seua època un emblema per convertir-se en la primera escola pública de la zona.

Entre els problemes que pateix l’edifici, l’estudi qualifica com el més urgent la filtració d’aigua a l’edifici.

Com a conclusió, l’estudi deixa oberta la porta a un treball més exhaustiu sobre la patologia existent i les seues possibles solucions per tal de possibilitar la recuperació de l’edifici.

A la secció La Cambra d’Infobenissa es pot trobar el text complet del TFM sobre les Escoles Velles de Benissa així com l’exposició-resum del treball.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?