General

S’impartirà una aula de tabac al IES Josep Iborra

Els propers dies 1 i 2 de febrer s’instal·larà l’Aula del Tabac a l’Institut Josep Iborra, dins de les activitats del Centre de salut pública de Dénia per al programa de disminució del consum d’aquesta substància.

L’activitat estarà dirigida als escolars del 1r Cicle de l’ESO, encara que s’ha reservat una hora, de 14 a 15 hores el dia 1 de febrer perquè persones de qualsevol edat acudisquen a participar en aquesta activitat, sempre que reserven plaça telefonant a la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament.

En l’aula es prepararan diversos panells amb textos i il·lustracions amb informació sobre els següents temes: origen i història del tabac, la seua agricultura, la seua indústria, els seus efectes nocius per a la salut, la llei que regeix el consum del tabac, etc. A més es col·locaran 4 muntatges experimentals: la màquina de fumar, la casa dels fums i el cos humà.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?