General

Reiniciem Benissa aconsegueix obrir una comissió d’investigació pel malbaratament de més de tres milions d’euros de l’equip de govern del PP

Logo de Reiniciem Benissa
Logo de Reiniciem Benissa

Segons la plataforma ciutadana, la caòtica gestió econòmica i urbanística que ha dut a terme el Partit Popular al front de l’administració posa en risc l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament de Benissa en els propers anys.

El 29 de maig de 2009, l’empresa urbanística Inmo Hold formalitzava un conveni urbanístic amb l’Ajuntament de Benissa, governat pel Partit Popular, en el qual cedia a l’administració 17.696 m² de terreny en la partida Hostalet amb destí dotacional públic a canvi que l’equip de govern li reconeguera una finca especial amb 2.299,77 unitats d’aprofitament urbanístic en la mateixa zona. L’acord seria aprovat per la Junta de Govern Local el 17 de juny de 2009. Este conveni feia reconeixement exprés a Inmo Hold del dret a sol·licitar l’expropiació en el termini i condicions previstos específicament per l’antiga LUV (Llei Urbanística Valenciana) així com del compromís municipal d’efectuar-la.

El 30 de setembre de 2019, Inmo Hold va instar l’expropiació pregada davant l’Ajuntament de Benissa formulant full d’apreuament valorant la finca en 2.203.979,79 €. Però esta sol·licitud va ser inadmesa negant-se l’Ajuntament fins i tot a fixar el preu just, mitjançant acord de la Junta de Govern Local del 28 de gener de 2020. Este fet, segons la posterior demanda presentada per Inmo Hold, va ser ocultat davant el Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa al no donar-se-li trasllat de l’acord en l’expedient que li va remetre l’Ajuntament.

Passats tres mesos de la presentació de full d’apreuament en seu municipal i abans que l’Ajuntament dictara resolució expressa, Inmo Hold va donar trasllat d’ella al Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa el 24 de gener de 2020, qui la va tramitar. El 14 de febrer de 2020 va reclamar l’expedient a l’Ajuntament. Este va contestar remetent el seu full d’apreuament el 17 de juny de 2020, full que mai va ser notificat a l’empresa i que va conéixer posteriorment ja en seu judicial. El JPEF va acceptar el full d’apreuament municipal amb un preu total de 177.402 €.

L’empresa va acabar judicialitzant l’assumpte interposant un recurs contenciós-administratiu contra l’Ajuntament de Benissa acceptat pel jutjat número 4 d’Alacant el 9 de març de 2020. La sentència va ser apel·lada, però el dos de juny de 2022, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana fallava novament a favor d’Inmo Hold S.L. estimant parcialment la demanda presentada per esta contra l’Ajuntament de Benissa i el Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa.

Davant esta situació, la Junta de Govern Local va acordar presentar un recurs de cassació i per a preparar-la es contracta els serveis del catedràtic de Dret administratiu Santiago González Varas Ibáñez, suposant una despesa extra de 10.000 € per l’elaboració d’un informe. Però el recurs mai va arribar a presentar-se. La procuradora encarregada de fer el procediment no ho va fer en el termini establert, el TSJCV no va acceptar cap recurs de reposició posterior i la sentència va acabar sent ferma i l’ajuntament definitivament condemnat a pagar. Un final increïble per a una situació que mai hauria d’haver arribat a donar-se, però que, malauradament, és massa freqüent en l’Ajuntament de Benissa.

I això no és tot. La liquidació del pressupost de l’exercici 2022 ha tret a la llum que les obres del nou camp de futbol han tingut, de moment, un sobrecost de 82.889,53 € i que les millores que oferia l’empresa que va guanyar la licitació, valorades en més de 118.000 € mai no es materialitzaran. Les obres de la Sala del Consell també han suposat, de moment, 13.011,94 € extra i un retardament considerable.

Altres situacions derivades d’una nefasta gestió política en els últims anys han suposat despeses importants que han estat liquidades durant la present legislatura a càrrec de les arques municipals, dels diners del poble. Són els casos de les dues treballadores de l’Ajuntament acomiadades de forma improcedent en 2015, la recuperació de la parcel·la per a VPO a Beniver amb un cost de 634.000 € o el pressupost de la futura pista d’atletisme, què s’ha triplicat passant dels 500.000 € inicials a 1.700.000 € i una reducció del seu tamany.

Davant esta situació tan preocupant que posarà en risc l’estabilitat econòmica de l’ajuntament i la nul·la transparència per a explicar totes estes qüestions per part de l’equip de govern gestionat per Arturo Poquet, la plataforma ciutadana Reiniciem Benissa ha presentat una moció per a la creació d’una comissió especial per tal d’investigar tots estos temes i altres que puguen ser proposats pels grups polítics municipals. La proposició ha estat aprovada per unanimitat de tota la corporació.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?