General

Quasi mig milió d’euros per a convertir la Casa del Tros de les Calcides en un altre centre d’interpretació

La Casa de Tros de Les Calcides

L’Ajuntament de Benissa ha publicat al seu perfil del contractant l’anunci de licitació del contracte d’obres per a convertir la Casa de Tros de les Calcides en un nou centre d’interpretació, a pesar que Benissa va inaugurar a finals del passat mes d’octubre un centre d’interpretació a la Sala del Consell (la popularment coneguda com “La Llotja”).

El contracte d’obres per a la Casa de Tros de les Calcices està valorat en 498.000€ i la durada d’execució prevista és de 10 mesos.

L’actuació en aquest edifici declarat BIC suposa la continuació de la recuperació estructural i volumètrica que va ser executada per l’Escola Taller entre els anys 2009 i 2011, dotant-la ara de les condicions necessàries de funcionalitat per a poder donar-li ús com a centre d’interpretació.

Per tant, la intervenció es farà fonamentalment en l’interior de l’edifici, completant el revestiment, instal·lació de finestres i portes i d’altres elements de fusteria, escales, banys, fontaneria, electricitat i il·luminació, i condicionament d’exteriors.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?