General

Escullen un nou cartell guanyador que anunciarà les activitats del Mes de la Dona

Cartell guanyador del IV Concurs de Cartells anunciadors del mes de la dona
Cartell guanyador del IV Concurs de Cartells anunciadors del mes de la dona

Vist que ha quedat àmpliament demostrat que el cartell presentat pel Sr. Rubén Lucas García, que va ser considerat guanyador del “IV Concurs de cartells anunciadors del mes de la dona”, vulnera clarament la base cinquena que regula el certamen, la Comissió Informativa de Cultura i Benestar Social reunida en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2012, ha dictaminat favorablement, per unanimitat que es revoque la resolució del “IV Concurs de cartells anunciadors del mes de la dona” del dia 25 de gener de 2011, per existir incompliment flagrant de les bases reguladores i designar guanyador el cartell presentat per Joan Albert Ferrando i Xavier Pepiol Picot, amb el lema “La Vinya”, que va ser declarat finalista en l’anterior resolució ara revocada, i concedir-li el premi únic del concurs, per import de 500 euros.

La regidora responsable de la Regidoria de la dona, Gloria Ivars, ha declarat que “La Vinya” serà la imatge que s’utilitzarà per a comunicar totes les activitats programades durant el mes de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona en les quals la regidoria està treballant.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?