General

El Runar afirma que l’alternativa C-1 suposarà una afecció al terme de Benissa equivalent a 8 camps de futbol

Durant la setmana passada s’ha assistit a una sèrie de declaracions per part de polítics de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Calp de desinformació als ciutadans per la qual cosa el Col·lectiu el Runar vol fer pública una sèrie de consideracions sobre la idoneïtat de l’alternativa C1 (alternativa del Mascarat).

1a) Des del Col·lectiu el Runar esperem que l’ajuntament veí de Calp respecte les al·legacions dels veïns de Benissa i l’acord unànime que el ple de l’Ajuntament de Benissa va aprovar per a rebutjar el projecte de peatge de l’AP-7 a Calp en totes les seues alternatives (inclosa la C1). En aquest sentit esperem també que des de l’ajuntament de Benissa totes les actuacions i possibles negociacions amb l’ajuntament de Calp i el Ministeri de Foment es realitzen de manera transparent i s’informe al poble de Benissa sobre possibles acords.

2a) L’alternativa C1 en concret afecta un espai natural protegit amb la figura de Paisatge Protegit de la serra de Bèrnia i del Ferrer. A més a més afecta una zona d’alt valor ecològic i paisatgístic amb presència de nombrosos endemismes vegetals, suposa la tala de 300 arbres i afectaria irreversiblement la localització d’un niu d’àguila de panxa blanca (espècie estrictament protegida) que es troba molt pròxima a la zona. En aquest sentit no són certes les afirmacions que s’han formulat des de Calp que deien que tenia un menor impacte ambiental.

3a) L’alternativa C1 suposa la creació de 2000 metres lineals de vials en el terme de Benissa mentre que en el de Calp solament es construirien 1600 metres ja que totes les connexions d’entrada i sortida es troben dintre del terme de Benissa. En concret el sòl ocupat directament pel peatge és equivalent a 14 camps de futbol dels quals 8 serien en la zona protegida de Benissa.

4a) La funcionalitat del peatge a Calp de l’AP-7 no es justifica des de ningun concepte. En concret utilitzar l’alternativa C1 suposaria als habitants de Calp aproximadament realitzar 1500 metres més de recorregut des de Benissa i 2000 metres més des d’Altea si es compara amb la situació actual. Mentre el temps de reducció de recorregut de viatge és només del 8%, el que suposa aproximadament per a un temps de 15 minuts des dels actuals peatges reduir el viatge en només 1 minut. En canvi els usuaris de Calp haurien de pagar un augment en la taxa de viatge a l’augmentar el recorregut en l’autopista per un servei que no suposa cap benefici pràctic. És per això que pensem que els primers interessats en la denegació del projecte són els habitants de Calp ja que no tenen cap benefici econòmic i els afecta negativament ja que destrueix les escasses zones forestals i paisatgístiques que els queden.

5a) Finalment volem mostrar el nostre desacord sobre algunes declaracions que són totalment inoportunes i inacceptables per part d’aquells que ens representen. El debat no s’ha de centrar en quin terme municipal se situa o si és propietat de calpins o benissers, si no en la funcionalitat, el cost econòmic i l’impacte ambiental que estem disposats a assumir per l’execució del projecte. Sembla ser que alguns polítics encara no s’han adonat que el patrimoni natural i cultural no té altra propietat que la de tota la societat i que són els polítics els qui han d’establir els instruments que garantisquen la seua protecció i conservació.

Arxius vinculats
Croquis de l’alternativa C-1


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?