General

El propietari que haurà de pagar 700.000 euros demana la protecció de la zona

El matrimoni belga que haurà de pagar 700.000 euros per despeses d’urbanització si no vol perdre part de la finca centenària que comprà fa 18 anys va acudir el divendres a l’Ajuntament de Benissa per a presentar les al·legacions en contra del pla parcial presentat per la mercantil Urba-Benissa SL. Aquest projecte preveu la construcció de més de 100 habitatges al sector de la Coma del Pou i com a conseqüència d’ell els De Clipell patiran l’expropiació de la meitat dels seus terrennys i a més hauran de pagar quantitats milionàries per a no perdre part de l’altra meitat.

Els propietaris denuncien en les seues al·legacions que el PAI s’ha presentat a una zona d’un “elevat valor paisatgístic i patrimonial cultural”. Aquest lloc es caracteritza precisament pels relleus i pels abancalaments de terrassa que configuren un paisatge rural tradicional i un valuós llegat patrimonial cultural per a Benissa.

A judici dels amos de la finca a pesar del gran impacte mediambiental que suposarà el desenvolupament del projecte, el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Benissa presenta una “absència total de protecció d’aquests recursos paisatgístics i de patrimoni cultural”. També destaquen que segons els tècnics es desaconsellava construir en aquest lloc per l’orografia que presenta i per les diverses despeses mediambientals que causaria al municipi. Amb això, sol·liciten a l’Ajuntament que engegue las mesures necessàries perquè es catalogue la zona i s’adopte una política de paisatge que es trobe representada en el PGOU.

El sector de la Coma del Pou ocupa 173.000 metres quadrats i la casa dels De Clipell n’ocupa 30.000. Amb l’aplicació de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística -LRAU- la meitat d’aquests terrenys els seria expropiat i si volen mantenir l’altra meitat hauran de de pagar 700.000 euros per les despeses d’urbanització. No obstant això, segons expliquen “la nostra parcel·la té condició de sòl urbà consolidat per la qual cosa no admet cap tipus de cessió urbanística com a obligació del seu propietari”.
Segons afirmen en la protesta que han fet arribar a l’ajuntament del municipi, “som propietaris d’una parcel·la edificada amb un habitatge unifamiliar aïllat que es el resultat d’un habitatge originari del segle XVIII i està totalment integrat en les condicions naturals”. A tot això, els De Clipell afegeixen que la tramitació del PAI s’ha fet en un període de canvi de la LRAU a la nova Llei Urbanística Valenciana -LUV-, per la qual cosa legalment el consistori ha de rebutjar la proposta i la mercantil hauria de presentar-la amb la nova normativa, és a dir amb la LUV.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?