General

El PP presentarà una moció al pròxim ple amb motiu del Dia contra la violència de gènere

El text de la moció és el següent:

– L’Assemblea General de Nacions Unides en la seua resolució A/RES/54/134 de 17 de desembre de 1999, va designar el dia 25 de novembre com a “Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la Dona”.

– Aquesta resolució és el resultat d’un creixent moviment internacional per a acabar amb una tràgica epidèmia que devasta la vida de les dones i suposa una barrera per al desenvolupament de totes les nacions.

– Cada vegada més s’està assolint una major atenció i actuació enfront de la violència basada en el gènere, i s’estan desenvolupant diferents mesures per a plantar cara a aquest problema. Però encara ens queda molt per fer per a crear i mantindre un ambient on les dones puguen viure lliures d’aquesta amenaça.

– La Comunitat Valenciana ha estat i segueix sent pionera en la lluita contra la violència que s’exerceix contra les dones. El Pla de mesures del Govern Valencià per a combatre aquest tipus de violència és una estratègia articulada que ofereix una resposta més específica a l’alarmant situació que pateixen les dones víctimes de la violència de gènere, mitjançant la coordinació interinstitucional i sectorial, fonamentada en diferents àmbits i mesures concretes d’actuació.

– Des dels Centres Dona 24 hores, els centres Infodona, a un nombre de recursos com les cases d’acollida, els serveis d’atenció jurídica, servei d’atenció telefònica, telealarmes, etc.

– La violència de gènere solament es pot eradicar des de la prevenció, sensibilització de tota la societat i des de la formació i l’educació basada en els valors de la igualtat, solidaritat i no discriminació per raó de sexe.

Per tot l’anteriorment posat i davant l’alarmant augment de dones mortes a les mans dels seus marits o exmarits i de les seues parelles o exparelles al llarg d’aquest any, el grup del Partit Popular eleva al PLE l’adopció dels següents acords:

1r – Rebutjar expressament qualsevol tipus de violència que s’exercisca contra les dones, com a manifestació de la nostra solidaritat amb totes les víctimes, i seguir fent nostre el principi de “Davant els maltractaments, Tolerància Zero”.

2n- Sol·licitar al Govern Valencià que continue impulsant totes les mesures necessàries per a eradicar aquesta xacra social.

3r- Sol·licitar al Govern Valencià que seguisca aprofundint en les causes d’aquest tipus de violència per a poder aplicar més i millors solucions.

4t- Sol·licitar al Govern Valencià perquè continue impulsant el foment d’una actitud crítica, solidària i compromesa de tota la societat enfront d’aquest tipus de violència.

5é- Sol·licitar a totes les Administracions Locals que faciliten al màxim l’accés als cuitadans/es tots els recursos existents.

6é- Sol·licitar a totes les Administracions Locals que promoguen campanyes de reflexió i sensibilització mitjançant l’escola, treball, família, etc. Un compromís social contra la violència que sofreixen les dones en totes les seues manifestacions.

7é- Sol·licitar al Govern d’Espanya el ple desenvolupament de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i que la dote pressupostàriament de forma adequada i suficient.

8é- Sol·licitar al Govern d’Espanya la posada en pràctica d’un Pla de Seguretat Personalitzada.

9é- Sol·licitar al Govern d’Espanya que fomente una educació en valors, basada en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat entre dones i homes, com a base fonamental per a evitar estereotips i aprofundir en aquesta igualtat des dels primers anys de vida de les xiquetes i xiquets.

10é- Sol·licitar a les diferents Administracions Públiques (Autonòmica i Estatal) que continuen vetllant perquè els mitjans audiovisuals complisquen amb les seues obligacions i s’adopten les mesures que calguen per a assegurar un tractament de la dona d’acord amb els principis i valors constitucionals, eliminant conductes afavoridores de situacions de desigualtat de les dones.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?