General

El PP de Benissa aprova en solitari una moció per a derogar el cànon digital

En el passat ple de l’Ajuntament el grup grup municipal del Partit Popular va presentar una moció en què es demanava la derogació del cànon digital. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots a favor del PP, l’abstenció de CIBE-Bloc i de PSD i el vot en contra del PSOE.

¿Què és el cànon digital

El cànon digital és una taxa, aprovada recentment pel Govern Central, que es fixa sobre qualsevol suport electrònic susceptible de servir com a mitjà d’enregistrament d’una possible còpia privada de l’obra d’un autor. És a dir, per exemple, discs durs, MP3, telèfons mòbils, CD, DVD, enregistradores de CD i DVD que puguen servir com a mitjà per a guardar música o vídeos. De la mateixa manera també tenen aquesta taxa afegida altres dispositius que permeten la reproducció de l’obra d’un autor com escàners, impressores i fotocopiadores.

L’aprovació d’aquesta taxa ha estat polèmica en els últims temps donat que es dóna per pressuposada aquesta finalitat en l’ús dels dispositius electrònics anomenats.

Text de la moció

En Jose Maria Serna Bello, portaveu del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Benissa, presenta per a la seua elevació al ple la següent

MOCIÓ

Amb motiu de la publicació i entrada en vigor dels nous Cànons Digitals que tenen el seu origen en l’Art. 25 de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), davant l’evident perjudici a la totalitat d’usuaris i consumidors, ciutadans tots ells, que aquesta mesura representa i constatant:

1r – Que aquest Cànon grava indiscriminadament a TOTS ELS CIUTADANS, només pel fet de ser sospitosos de poder realitzar una còpia d’una obra subjecta a propietat intel·lectual.

2n – Que aquest Cànon grava igual d’indiscriminadament a qualsevol usuari de la tecnologia, des dels jutjats als estudiants passant pels fotògrafs i els fabricants de programari, s’imposa també al material escolar, als elements que necessiten les nostres empreses, comerciants i professionals forçosament per a treballar, i s’estén a totes les activitats que utilitzen dispositius electrònics.

Fins i tot aquest mateix Ajuntament queda afectat, convertint-se en una altra càrrega més que ha de suportar, a canvi de no res, els nostres veïns i veïnes.

3r – Que estem davant d’un impost de caràcter general a favor de determinades persones privades, sense cap tipus de control per part de l’Estat, i que encareix fins en un quaranta per cent els productes tecnològics. El Cànon res té a veure amb la pirateria, encara que, interessadament, les Entitats de Gestió han volgut barrejar ambdós conceptes.

4t – Que aquest cànon s’està recaptant fins i tot per les obres d’autors i creadors no representats per les entitats de gestió, encara que ells no entren en el repartiment d’allò recaptat.

Davant d’aquesta anòmala situació, ciutadans, empreses, associacions culturals, esportives, de defensa dels usuaris, instituts, ajuntaments, sindicats i patronals, sense distinció d’opció política, credo, edat o nacionalitat s’han agrupat en la plataforma TODOS CONTRA EL CÀNON.

Per totes aquestes raons, es proposa l’adopció del següent ACORD.

L’Ajuntament de Benissa com a representant de tots els seus veïns i veïnes, mostra la seua adhesió a la PLATAFORMA TODOS CONTRA EL CÀNON, donant suport als que actuen en defensa de tota la ciutadania i insta el Govern perquè procedisca a la derogació de l’Art. 25 de la LPI.

Benissa, a 5 de Febrer de 2008
EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?