General

CIBE-Bloc tornarà a demanar al ple la protecció del Pou d’Avall

El CIBE-Bloc de Benissa no es dóna per vençut. Els grups polítics municipals no han arribat a un acord sobre la protecció del conjunt hídric del Pou d’Avall, que es va realitzar després de deixar sobre la taula la moció plenària de CIBE-Bloc presentada al mes d’abril. Després del desacord, la coalició ha anunciat que presentaran una altra moció en el ple del dimecres que ve per a la conservació del “conjunt que es veu afectat pel catàleg de béns i espais protegits del PGOU de Benissa pel que l’Ajuntament i els seus responsables polítics i tècnics tenen l’obligació legal de protegir aquest espai íntegrament”.

CIBE-Bloc avala el seu posicionament en un informe redactat per dos arqueòlegs -redactat entre octubre de 2007 i febrer de 2008- que “deixa ben clar que tant el marge i les fonts de les Maruques i els elements que es van trobar formen un conjunt depenent i indivisible encarregat de la recollida, emmagatzematge i circulació de l’aigua”.

Segons el comunicat emés pel CIBE-Bloc, “totes les forces polítiques tenim la responsabilitat i el compromís de procurar conciliar el creixement urbà del nostre poble amb el respecte pels seus monuments i els espais més singulars i representatius de la seua cultura”.

“Identitat cultural”

El Col·lectiu El Runar va revetlar aquesta setmana l’informe tècnic al qual el CIBE-Bloc fa referència. En el document -encarregat per l’Ajuntament- s’indica que el conjunt té una “certa rellevància” a nivell patrimonial, “tant des del punt de vista arquitectònic, etnològic, arqueològic, hidràulic com també simbòlic, ja que forma part de l’ideari popular dels benissers, i queda com a testimoniatge d’unes maneres de vida, recull d’experiències, sensacions, hui dia oblidades però pertanyents a un passat recent, i que en definitiva es converteixen en part de la nostra identitat cultural”.

El Runar va acusar el batle popular, Juan Bautista Roselló, d’ocultar intencionadament el dictamen tècnic.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?