Economia

Bona ocupació turística durant la primera quinzena d’agost

Oficina d'informació turística de la zona costera

Les empreses d’allotjament turístic fan balanç i disposen ja dels resultats quant a nivells d’ocupació per a la primera quinzena del mes d’agost i previsió per a la segona quinzena d’agost.

Per tipus d’allotjament són l’allotjament de lloguer i hoteler els que millors resultats d’ocupació han obtingut amb 90% i un 86% respectivament. L’allotjament hoteler ha superat en 12 punts les previsions inicials.

La tipologia dels turistes de procedència internacional que ens ha visitat en esta primera quinzena d’agost ha sigut majoritàriament de França, Alemanya, Bèlgica, Holanda i Regne Unit, majoritàriament matrimonis de 30 a 50 anys amb fills. Els de procedència nacional han sigut majoritàriament de Madrid, del País Valencià, de Catalunya i d’Andalusia, destacant els matrimonis amb fills de 30 a 50 anys.

La previsió per a la 2a quinzena d’agost dóna unes dades d’ocupació del 77,51% per a l’allotjament en règim de lloguer, del 77,17% per a l’hoteler, i del 56,33% per a l’allotjament rural. Dades considerablement millors que l’any anterior especialment per als allotjaments hoteler i rural.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?