General

Benissa s’adscriu a un projecte europeu de control de l’ús del sòl

Benissa s’ha adscrit recentment al programa INTEREEG-IVC, un projecte que pretén la creació d’una xarxa per a l’intercanvi de coneixements i pràctiques entre els organismes locals que actuen en els àmbits de control de l’ús del sòl i la definició de les polítiques regionals en aquest sector.

Els objectius d’aquest projecte, liderat pel Departament de Planificació Territorial de la província de Torí, es basen en la construcció d’un sistema eficaç i fiable per al seguiment de l’ús de la terra, la realització d’estudis sobre el canvi territorial i l’obtenció d’una eina per a l’avaluació de l’ecosostenibilitat de les polítiques territorials i la prevenció de riscos naturals.

La durada d’aquest projecte serà des de juliol de 2009 fins a desembre de 2012. Benissa ha volgut formar part d’aquesta xarxa ja que el seu desenvolupament urbanístic està basat en un urbanisme extensiu i de densitat baixa, model que redunda en una gran qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Com a tot projecte europeu, es pretén l’intercanvi d’experiències, fomentant les bones pràctiques i la sostenibilitat en l’ús del sòl en l’àmbit europeu.

Segons ha comentat José María Serna, regidor de Medi Ambient, “una part fonamental del desenvolupament sostenible és l’intercanvi d’experiències. El nostre desenvolupament urbanístic diferenciador ens permet aportar dades basades en la nostra realitat, proporcionant escenaris molt importants per a la planificació urbanística del futur”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?