General

Benissa presenta aquesta nit els pressupostos del 2014

Juan Bautista Roselló
Juan Bautista Roselló

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, ha avançat aquest matí el contingut dels pressupostos del 2014, que passaran aquesta nit pel ple ordinari per a la seua aprovació.

Segons ha explicat Roselló, el pressupost d’ingressos per 2014 és de 15.500.497,61 euros i el de despeses és de 14.565.663, la qual cosa dóna com resultat un superàvit de 934.834 euros, que es destinarà a liquidar definitivament el romanent negatiu de tresoreria, per la qual cosa l’ajuntament tancarà l’exercici 2014 sense cap diferència entre l’estat de despeses i ingressos.

El batle ha qualificat aquests pressupostos com a “continuistes”, ja que les xifres no han variat pràcticament pel que fa a l’exercici anterior. Els totals que es manegen obeeixen a una reducció de les despeses corrents i de serveis (un 7% menys), gràcies a la negociació a la baixa en contractes de subministrament elèctric, telefònic i lloguers i l’eliminació de les partides de despeses protocol·làries. No obstant això, s’augmenten les partides d’ajudes socials i es mantenen les beques per a estudiants que cursen la seua formació fora de Benissa.

Altres dades a destacar són la reducció de les despeses financeres, és a dir, dels interessos a pagar a entitats bancàries, que es redueix en un 6%, i pel que fa als passius financers, és a dir, els préstecs, experimentaran una baixada del 14 %.

El capítol d’inversions serà l’únic que experimentarà un increment important (pujarà un 107%). S’invertiran 770.100 euros, dels quals 635.000 euros aniran destinats a finalitzar les obres de les Cases de la Puríssima, que albergaran el Centre Cultural, Biblioteca i el Museu “Salvador Soria”. També s’invertirà en un cotxe de policia, en les obres de l’alberg per a animals i en el pla de modernització d’equips informàtics.

Malgrat la reducció de molts capítols es garanteixen l’atenció de tots els serveis municipals, s’aconseguirà eliminar el dèficit i complir amb el principi d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, ha destacat que aquests pressupostos són ajustats i realistes i ha assenyalat que el ràtio d’endeutament és d’un 11,07%, una xifra molt baixa si es té en compte que el límit està en un 75%.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?