General

Benissa lliura l’institut després de huit mesos de funcionament

L’Ajuntament de Benissa va lliurar el dimarts a la conselleria les obres del nou institut Josep Iborra, huit mesos després que fóra inaugurat oficialment pel conseller d’educació, Alejandro Font de Mora.

Els alumnes van començar les classes en el nou centre al setembre, encara que faltaven algunes actuacions per concloure.

El 9 de gener s’hauria d’haver signat l’acta de replanteig i la recepció de les obres per part de l’Ajuntament, encara que no va ser fins al 2 de maig, quan es va signar aquest document, que suposa que l’IES està completament acabat.

En la signatura del document mitjançant el qual l’Ajuntament lliura l’obra acabada a la conselleria van estar presents membres de la Conselleria d’Educació, de la Direcció tècnica de l’obra, de l’empresa constructora i de l’Ajuntament de Benissa. El consistori va ser l’encarregat de la contractació i el seguiment de les obres, per aquest motiu és qui lliura l’obra a la conselleria.

Segons va dir el batle, Juan Bautista Roselló, és “completament normal” que una obra es comence a utilitzar sense haver-se signat la recepció completa de l’obra. En aquest cas, va dir “ningú pot dir que l’edifici no estava acabat al setembre per al seu ús escolar”. A més, va afegir que durant aquests 8 mesos de funcionament, s’ha aprofitat per a rematar qualsevol detall que quedara pendent.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?