General

Benissa impulsa un pla integral de senyalització turística

L’Ajuntament de Benissa mitjançant la Regidoria de Turisme s’ha proposat dinamitzar el sector turístic i per això ha creat un pla integral de senyalització que informarà i orientarà tant els ciutadans com els visitants i turistes de Benissa. Es tracta d’una iniciativa pionera per a potenciar la qualitat turística.

Aquest matí el batle de Benissa, Juan Bautista Roselló i el regidor de Turisme, Xavier Estupiñà, han presentat el nou pla integral de senyalització. La presentació va comptar amb l’assistència dels tècnics municipals i un nodrit grup d’empresaris locals que han participat en el procés d’elaboració del pla de senyalització.

Cal recordar que aquesta actuació sorgeix del Pla Estratègic de Turisme “Benissa 2010” i que reflecteix el compromís de l’Ajuntament en l’engegada de l’esmentat pla. L’objectiu ha sigut elaborar un pla de senyalització direccional que comunique el centre històric amb la zona de costa i senyalització encaminada a la sensibilització territorial del municipi.

La senyalització turística adequada és un element prioritari en l’ordenació del sistema turístic de Benissa, segons es desprén del Pla Estratègic de Turisme, tant per a la posada en valor dels recursos que integren el patrimoni turístic, com per a millorar els fluxos turístics per l’interior del municipi.

L’estudi inclou tots els nivells i escales de senyalització, proposant un sistema de senyalització turística que resulta útil per al visitant i alhora, oferir una imatge comuna del producte turístic de Benissa. Durant el procés de realització han participat aquells departaments i regidories que tenen competències en matèria de senyalització, amb la finalitat d’exposar les seues opinions, per tal de discutir-les, consensuar-les i incorporar-les al resultat final del projecte. Per això, es va aprofitar tant el fòrum “Turisme Som Tots”, com la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic de Turisme, els quals van esdevindre uns excel·lents fòrums de participació.

En definitiva, amb aquesta actuació, que pretén implantar-se en diferents fases, es disposa d’un minuciós diagnòstic de la situació actual de la senyalització turística de Benissa, i a partir del qual s’ha proposat un programa d’acció que supere i modernitze l’actual sistema de senyalització. Fruit d’això ha sigut l’elaboració d’un manual que recull aquells equips de senyalització considerats necessaris per a comptar, a curt, mig i llarg termini, amb una senyalització turística que enriquisca l’oferta turística global de Benissa i, òbviament, augmente el grau de satisfacció tant dels visitants com dels residents en facilitar-los l’orientació, l’accés i la informació sobre el producte turístic de Benissa.

El batle Juan Bautista Roselló va manifestar “l’efectiva aposta del municipi per la planificació i gestió turística que des d’aquesta corporació s’està portant a terme i l’èxit en la col·laboració pública-privada per a la implantació del Pla Estratègic de Turisme “Benissa 2010”.

Per la seua banda el regidor de turisme Xavier Estupiñà va especificar que amb la implantació d’aquest pla “aconseguirem millorar la imatge urbana en general i la senyalització de determinats aspectes com són les diferents zones costaneres. Tot això anirà unit per una mateixa imatge corporativa que promocione Benissa com a destinació turística de qualitat”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?