General

Benissa adjudica les 12 actuacions finançades amb el Fons Estatal 2010

Presentació de les obres del Fons Estatal 2010 a Benissa
Presentació del Fons Estatal 2010

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, ha presentat els projectes que es duran a terme gràcies al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010, i que ja han sigut adjudicats íntegrament. A Benissa li han correspost 1.420.530 euros que s’han destinat en la seua majoria a la inversió en obres pública, mentre que un 20% d’aquesta quantitat s’ha invertit en despesa corrent per a temes educatius i socials.

Entre les obres finançades es troben projectes a realitzar a la zona rural, com l’adequació de les ermites de Lleus i de Pinos, les escoles de Pedramala o la musealització del Molí del Quisi; projectes a realitzar a la zona turística, com l’ampliació de l’Aula de la Mar, la millora de l’enllumenat públic a la urbanització San Jaime i l’adequació de les àrees naturals de Magraner i de les Calcides; i obres al centre urbà, com la millora i eficiència energètica del centre urbà i instal·lacions complementàries a l’àrea esportiva “El Pla”. També es realitzaran una sèrie de xicotetes inversions en temes de modernització i noves tecnologies en dependències municipals.

El batle ha destacat que en aquesta ocasió s’han projectat obres de baix pressupost perquè es pogueren presentar empreses de Benissa, i així crear llocs de treball al municipi. No obstant això, segons ha comentat Roselló, de les 240 invitacions que es van realitzar a empreses de Benissa per participar en les obres, només es van rebre 21 ofertes. El batle ha destacat que treballar amb l’administració no és tan complicat i ha volgut animar a les empreses benisseres perquè es presenten a futurs projectes que puguen sorgir.

El batle també ha destacat una dada important a tindre en compte quant a l’ocupació creada i mantinguda. Gràcies a aquestes inversions es podran mantindre 60 llocs de treball i es crearan 30 llocs nous. Una dada positiva si es té en compte la situació de crisi que s’està patint.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?