General

S’adjudiquen les 3 primeres obres finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local

L’Ajuntament de Benissa ha adjudicat ja les 3 obres de contracte menor incloses en les ajudes del Fons Estatal d’Inversió Local. Concretament es tracta de les obres d’ampliació i reforma de la seu de la policia local, que s’han adjudicat a l’empresa Construcciones Pineda Sendra S.L., per un import de 36.589,40 euros; les obres d’urbanització i rehabilitació dels safarejos públics d’Orxelles i de Núsols, adjudicades a Construcciones Valeriano e Hijos S.L., per 54.473,01 euros i la pavimentació de la vorera del Carrer La Pau, adjudicada a Construcciones Miguel Cabrera Baidal S.L., per 3.587 euros.

Aquestes obres de contracte menor començaran a executar-se la setmana que ve, i permetran a més emprar 7 treballadors aturats i altres treballadors de diversos oficis.

Per altra banda, ja ha finalitzat el termini de presentació de pliques per part de les empreses interessades a executar la resta d’obres incloses en l’esmentat fons, i que seran adjudicades per procediment obert. Es tracta de la construcció d’una nau industrial per als serveis de neteja municipals, peatonalització del carrer Puríssima, l’adequació estructural i restauració de l’antic seminari i l’ampliació de l’Escola de Música.

Per a les obres de contracte menor s’han presentat 12 empreses interessades i per a les de procediment obert 44. Cal recordar que el batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, va convocar una reunió el passat 22 de gener per a explicar a més d’un centenar d’empresaris i treballadors del sector de la construcció la manera de participar en els projectes que es realitzaran gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local, del qual Benissa s’ha beneficiat amb 2.245.981 euros.

Registre d’empreses sector construcció i derivats

Per altra banda, la regidoria de Foment i Promoció Econòmica ha posat en marxa en la pàgina web de l’Ajuntament (http://www.ayto-benissa.es/util/index.php?apa_id=93) un registre d’empreses dedicades a la construcció i treballs derivats que estiguen interessades a aparèixer en aquest portal.

Es tracta d’una base de dades que servirà per a publicitar aquests serveis i mostrar la seua disponibilitat per a l’execució d’obres, instal·lacions o subministraments del Pla Estatal d’Inversió Local o altres obres públiques.

De moment ja s’han inscrit un total de 40 empreses relacionades amb els següents serveis: enrajolats, fusteria, fusteria metàl·lica, climatització, construcció, cristalleria, electricitat, fontaneria, moviment de terres, murs de pedra, pintura, subministrament material, transports, guixos i escaioles i altres.

Els interessats a aparèixer en aquest llistat hauran d’emplenar una sol·licitud i presentar-la en el registre general de l’ajuntament de Benissa. El model es pot descarregar des de la pàgina web.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?